PALKKATUKITYÖLLISTÄMISEN POLKU

1. Työhönvalmentaja ottaa yhteyttä yhdistykseen

Tarmo-hankkeen työhönvalmentaja on yhdistykseen yhteydessä, kun hankkeen asiakkaalle on arvioitu palkkatukityöstä yhdistyksessä olevan hyötyä etenemisessä omaa tavoitetta kohti. Työhönvalmentaja esittelee ehdokkaan ja kertoo millaista työkokemusta hän tarvitsisi omalla työllistymispolullaan. Tässä vaiheessa on suunniteltu jo mahdollisia työhön yhdistettäviä opintoja ja/tai siirtotyöjaksoja. Työjakso voi kestää 1-6 kuukautta. Työhönvalmentaja kertoo myös Tarmo-hankkeesta yleisesti ja mitä työllistäminen yhdistykselle käytännössä tarkoittaa. Jos yhdistys on kiinnostunut työllistämisestä, sovitaan yhdistyskäynnin ajankohta.

2. Asiakas ja työhönvalmentaja yhdistyskäynnillä

Työntekijäehdokas ja työhönvalmentaja tulevat yhdistykseen tutustumaan ja keskustelemaan mahdollisesta työjaksosta. Yhdistyskäynnillä käydään läpi molemminpuoliset toiveet työjaksolle ja ehdokas kertoo, millaista osaamista hänellä olisi tarjota. Yhdistyskäynti ei vielä sido kumpaakaan osapuolta, eli tämän jälkeen yhdistys voi vielä pohtia haluaako ottaa työntekijän ja toisaalta ehdokas pohtia onko yhdistyksen tarjoamat työtehtävät häntä eteenpäin vieviä ja motivoivia.

3. Päätös työllistämisestä

Työhönvalmentaja on yhteydessä yhdistykseen sovittuna aikana ja kertoo, toivooko asiakas työllistyvänsä yhdistykseen. Jos myös yhdistys on halukas työllistämiseen, voidaan prosessi käynnistää. Tuolloin vahvistetaan viikkotuntimäärä, palkka ja työtehtävien kuvaus. Työhönvalmentaja opastaa uusia yhdistyksiä työllistämisen alkutietolomakkeen ja palvelusopimuksen toimittamisessa Tarmo-hankkeen yhdistysneuvojalle.

4. Palkkatuen hakeminen

Tarmo-hankkeen yhdistysneuvoja valmistelee palkkatukihakemuksen, jonka yhdistys allekirjoittaa ja toimittaa Te-toimistoon. Halutessaan yhdistys voi tehdä palkkatukihakemuksen myös itse. Tarmosta ohjeistetaan tässä. TE-toimisto tarvitsee palkkatukihakemukselle 2 viikon käsittelyajan. Kun palkkatukihakemus on tullut Tarmo-hankkeelle, tieto välitetään yhdistykseen työsopimuspohjan kanssa. Työsopimus allekirjoitetaan vasta palkkatukipäätöksen saavuttua. Palkkatukipäätöksen tultua yhdistys ilmoittaa työntekijälle, että työt voivat alkaa sovittuna aikana.

5. Työsuhteen aikana

Työsuhteen aikana yhdistys huolehtii työntekijän perehdyttämisestä ja työnjohdosta. Työhönvalmentaja tapaa työntekijää työsuhteen aikana työajalla säännöllisesti ja tukee häntä työhön tai koulutukseen hakeutumisessa. Työntekijä voi työsuhteen aikana osallistua työajalla koulutuksiin, siirtotyöhön ja työllistymistä edistäviin tapahtumiin. Työhönvalmentaja on myös yhdistyksen tukena työllistämisen aikana.

6. Palautekäytännöt

Palautteen antaminen työntekijälle työjakson aikana on tärkeää. Työhönvalmentaja pyytää palautetta työnantajalta työjakson eri vaiheissa.

Yhdistystyöllistämisen polku Tarmo-hankkeessaMuokattu viimeksi: 16.03.2020