TYÖSUHDEOHJEITA

 

Yhdistyksessä työnantajana toimii hallitus ja erityisenä vastuuhenkilönä puheenjohtaja. Hallituksen tulee huolehtia työnantajan velvoitteiden hoitamisesta.

Työnantajan vastuulla on

  • palkanmaksu
  • työntekijän riittävä perehdyttäminen työtehtävään
  • työnteossa ilmenneisiin epäkohtiin puuttuminen sekä
  • työturvallisuudesta huolehtiminen.

Tähän sivustolle on koottu yleisiä ohjeita työnantajana toimimisen avuksi. Nämä ohjeet eivät kuitenkaan ole kaiken kattavat, vaan näiden tietojen lisäksi työnantajan on tärkeää perehtyä mahdollisesti käytössä olevaan työehtosopimukseen ja työlainsäädäntöön. Tukea ja tietoa saatte myös Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Koitto -järjestötyöllistämisen tukipalveluista.

Työnjohto I Perehdyttäminen I Työaika I Sairaus- ja muut poissaolot I Vuosilomat I Työsuojelu I Työterveyshuollon järjestäminen I Päihteiden käyttö ja siihen puuttuminen I
Syrjintä I Varoituskäytännöt I Työsuhteen päättäminen ja purkaminen I Työtodistus I
Työsuhteisiin liittyviä lakeja ja asetuksiaMuokattu viimeksi: 19.07.2022