TIETOA PALKKATUESTA

 

Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen henkilön pääsemistä avoimille työmarkkinoille. TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin palkkatuen myöntäminen on työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista.  Palkkatuella työllistettäessä henkilö on koko- tai osa-aikaisessa työsuhteessa yhdistystyönantajaan ja hänelle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

 

PALKKATUEN MÄÄRÄYTYMINEN YHDISTYKSISSÄ

Palkkatuki maksetaan työnantajalle. Tuki lasketaan prosentteina työnantajan palkkauskustannuksista. Palkkatuella työllistetty on työsuhteessa yhdistystyönantajaan ja hänelle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Jos työttömyys on kestänyt

  • alle 12 kk, henkilöllä voi olla mahdollisuus enintään 30 % palkkatukeen korkeintaan 6 kuukauden ajan
  • yli 12 kk, henkilöllä voi olla mahdollisuus enintään 40 % palkkatukeen korkeintaan 12 kuukauden ajan
  • yli 24 kk, henkilöllä voi olla mahdollisuus enintään 50 % tai 100 % palkkatukeen korkeintaan 12 kuukauden ajan*

* 100 % palkkatuki koskee yhdistyksiä, joissa työtehtävää ei katsota elinkeinotoiminnaksi.

 

  • Oppisopimukseen palkkatukea voi saada koko koulutuksen ajaksi.
  • Jos henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikuttaa olennaisesti ja pysyvästi työntekemiseen, on mahdollista saada osatyökykyisen palkkatukea (50%).
  • Palkkatukiprosentti riippuu työntekijän työttömyyden kestosta. Joissakin kunnissa on tarjolla lisäksi avustuksia työllistämiseen.
  • Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yhdistykselle korvataan 24kk työttömänä olleen henkilön osalta palkkatukena 50% palkkauskuluista.

 

Yhdistykselle myönnettävä 100% palkkatuki kattaa palkkauskustannukset kokonaan (palkka-, sivu- ja vakuutuskulut sekä lomaraha) työajan ollessa enintään 65% kokoaikaisesta työajasta (yleensä 24 – 26 tuntia viikossa). Mikäli yhdistys työllistää henkilön 65%:a suuremmalla työajalla, ylimenevän työajan osalta kustannukset jäävät yhdistyksen maksettaviksi. Työajaksi suositellaan vähintään 18 viikkotuntia, jotta työntekijän työssäoloehto kertyy. Palkkatukea ei voida myöntää, mikäli työsuhde on alkanut ennen tukipäätöstä.

Tarkempaa tietoa palkkatuen määräytymisestä löydät TE-toimiston sivuilta.

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (Finlex)

 Muokattu viimeksi: 19.07.2022