MITÄ TYÖLLISTÄMINEN EDELLYTTÄÄ YHDISTYKSELTÄ?

 

Palkkatuella työllistäminen on mahdollista, jos yhdistyksessänne on

1. Mielekkäitä työtehtäviä ja työtila

Palkkatuetussa yhdistystyössä työaika on yleensä 24-26h/vko käytetystä työehtosopimuksesta riippuen. Työtehtävien tulisi olla sellaisia, jotka kehittävät työntekijän osaamista avoimille työmarkkinoille työllistymisen suuntaan. Työtehtävät räätälöidään työntekijäkohtaisesti valitun työntekijän vahvuudet ja oppimistavoitteet huomioiden.

2. Aikaa työntekijän ohjaamiseen

Palkkatuetussa työssä työntekijä on normaalisti työsuhteessa ja voi tehdä töitä itsenäisesti. Riittävästä perehdyttämisestä tulee huolehtia. Työnjohdosta vastaavan henkilön on hyvä tavata työntekijää vähintään viikoittain ja päivittäin tulee työntekijällä olla mahdollisuus kysyä neuvoa puhelimitse. Työllistäminen edellyttää myös osallistumista työhönvalmennukseen liittyviin yhteistyöpalavereihin.

3. Halukkuutta palkkatukityöllistämisen kautta tukea pitkään työttömänä olleen henkilön työllistymistä

Palkkatukityöjakso on ensisijaisesti työntekijää varten, toki yhdistys hyötyy myös työpanoksen muodossa. Palkkatuella työllistämiseen edellyttää tavallisten työnantajan velvoitteiden lisäksi muutamia asioita mm.

  • huomion kiinnittämistä riittävään palautteen antamiseen
  • valmiutta tulevaisuuden suunnitelmien pohtimiseen yhdessä
  • kannustamista uusien askeleiden ottamiseen urapolulla
  • työajan antamista työhönvalmennustapaamisiin sekä lyhytkoulutuksiin, siirtotyöhön tai ammatilliseen kouluttautumiseen työn ohella

4. Valmius toimia/opetella toimimaan työnantajana

Yhdistyksiltä saamamme palautteen mukaan tukipalvelumme mahdollistavat yhdistykselle palkkatukityöllistämisen kohtuullisella vaivalla. Teemme paljon asioita valtakirjalla puolestanne, jos niin haluatte, mutta toki on syytä valmistautua hoitamaan asioita osittain myös itse. Yhdistyksen vastuulla ovat ainakin hakemusten ja työsopimusten allekirjoittaminen, palkan maksaminen, vakuutusten ottaminen sekä lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen. Neuvomme mielellämme kaikissa näissä.

 

 

 Muokattu viimeksi: 19.07.2022