MITÄ TUKEA TARJOAMME YHDISTYKSILLE?

 

Työnantajana toimiminen on monelle yhdistykselle uusi asia, toisilla taas siitä voi olla pitkäkin kokemus. Jotta myös pienet ja vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset voivat työllistää palkkatuella, tarjoamme yhdistyksille tukipalveluja työnantajana toimimiseen.

Palkkatukijakson tavoitteena on tukea palkkatuella palkattua henkilöä löytämään työ- tai opiskelupaikka jakson aikana tai sen päätteeksi. Tarjoamme työhönvalmennuksen kautta ohjausta palkkatukityöntekijälle ja yhdistykselle tämän tavoitteen toteutumiseksi.

 

Tarjoamme yhdistyksille maksutta:

 • Työntekijäehdokkaan esittely ja työjakson sisällöstä sopiminen
 • Tuki työllistämisen aloittamiseen
 • Palkkatukihakemuksen ja työsopimuksen valmistelu
 • Palkanlaskenta ja palkkoihin liittyvät ilmoitukset
 • Palkkatuen maksatushakemukset KEHA-keskukseen
 • Työsuhdeneuvonta ja työnantajana toimimisen tuki
 • Tiedotteet ajankohtaisista työllistämiseen liittyvistä asioista
 • Koulutukset yhdistyksille

 

Yhdistykseen palkkatuella työllistynyt henkilö

 • Saa yksilöllistä työhönvalmennusta työajalla omalla paikkakunnallaan. Työhönvalmentaja ja työntekijä tapaavat työjakson aikana tarvittaessa. Työhönvalmennuksessa neuvotaan ja tuetaan työhön tai koulutukseen hakeutumisessa.
 • Voi osallistua lyhyisiin korttikoulutuksiin, teemapäiviin ja yritysvierailuihin työajalla.
 • Voi mahdollisesti suorittaa yhdistyksessä työn ohella ammatillista tutkintoa.
 • Voi osallistua siirtotyöhön yrityksessä.

 


Muokattu viimeksi: 13.03.2020