TYÖLLISTÄMISEN LOMAKKEET JA OPPAAT

 

PALKKATUKIHAKEMUS

Palkkatukihakemus (Linkki Suomi.fi -sivuille)

 

TYÖSOPIMUS

Työsopimuspohja

Ohjeita työsopimuksen täyttämiseen

 

OPPAAT

Perehdytysopas _Tarmo-hanke

Työntekijän opas_Tarmo-hanke

 

SIIRTOTYÖ

Siirtolomake

 

PALAUTELOMAKKEET

Loppukeskustelulomake

 

TYÖAIKAAN LIITTYVÄT LOMAKKEET

Työajanseurantapohja

Vuosilomaseuranta

 

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISEEN JA PURKAMISEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET

Ilmoitus työsuhteen päättämisestä

Varoituslomake

 

TYÖTODISTUS

Työtodistus

 

TYÖSUOJELU


Muokattu viimeksi: 16.03.2020