PALKKATUELLA TYÖLLISTÄMINEN

 

Tarmo-hankkeen asiakas voi työllistyä yhdistykseen palkkatuella, jos kyseisen yhdistyksen työtehtävät tukevat hänen työllistymistavoitettaan. Yhdistykselle henkilön työllistäminen palkkatuella on mahdollisuus saada lisää käsipareja nykyiseen toimintaansa tai kehittää toimintaansa uuteen suuntaan. Yhdistys toimii työnantajana ja saa palkkauskustannuksiin TE-toimiston myöntämää palkkatukea. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen TARMO-hanke toimii tarvittaessa yhdistyksen tukena työnantajan velvoitteiden hoitamisessa. Yhdistyksille myönnettävä 100% palkkatuki palkkauskuluihin mahdollistaa noin puolipäiväisen työntekijän palkkaamisen, kun palkattava henkilö on ollut työttömänä kaksi vuotta.  Henkilön työttömyyden keston ollessa lyhyempi, palkkatukiprosentti vastaavasti pienenee. Palkkatuen myöntämisestä päättää aina TE-toimisto.

Palkkatuetun työn perimmäinen tarkoitus on olla hyödyksi henkilölle, joka työllistyy yhdistykseen. Yhdistystyö auttaa vahvistamaan työelämätaitoja ja kehittymään ammatillisesti. Palkkatukityöjaksoon voi kuulua opintojen suorittamista, siirtotyötä tai lyhytkoulutusta, joista sovitaan alustavasti ennen palkkatukityöjakson alkua. Palkkatukityö yhdistyksessä on usein määräaikaista ja siksi työntekijän on yhdistystyön aikana hyvä pohtia tulevaisuuden toiveitaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille työmarkkinoille. Uuteen työsuhteeseen tai koulutukseen voi olla mielekästä lähteä jo kesken yhdistystyön tai mahdollisimman pian palkkatukijakson jälkeen. Tulevaisuuden pohdinnoissa työntekijää tukee työhönvalmentaja, joka tulee tutuksi myös yhdistykselle. Työhönvalmentaja on myös käytettävissä, jos työsuhteessa ilmenee ongelmia.

Tietoa palkkatuesta I Mitä tukea tarjoamme? I Mitä työllistäminen edellyttää yhdistykseltä?
Työllistämisen polku I Työsuhdeohjeita I Lomakkeet


Muokattu viimeksi: 13.03.2020