PALKKATUELLA TYÖLLISTÄMINEN

Työnhakija voi työllistyä yhdistykseen palkkatuella, jos kyseisen yhdistyksen työtehtävät tukevat hänen työllistymistavoitettaan. Yhdistykselle henkilön työllistäminen palkkatuella on mahdollisuus saada lisää käsipareja nykyiseen toimintaansa tai kehittää toimintaansa uuteen suuntaan. Yhdistys toimii työnantajana ja saa palkkauskustannuksiin TE-toimiston myöntämää palkkatukea. Yhdistyksille myönnettävä 100% palkkatuki palkkauskuluihin mahdollistaa noin puolipäiväisen työntekijän palkkaamisen, kun palkattava henkilö on ollut työttömänä kaksi vuotta.  Henkilön työttömyyden keston ollessa lyhyempi, palkkatukiprosentti vastaavasti pienenee. Palkkatuen myöntämisestä päättää aina TE-toimisto.

Palkkatuetun työn perimmäinen tarkoitus on olla hyödyksi henkilölle, joka työllistyy yhdistykseen. Yhdistystyö auttaa vahvistamaan työelämätaitoja ja kehittymään ammatillisesti. Palkkatukityöjaksoon voi kuulua opintojen suorittamista, siirtotyötä tai lyhytkoulutusta, joista sovitaan alustavasti ennen palkkatukityöjakson alkua. Palkkatukityö yhdistyksessä on usein määräaikaista ja siksi työntekijän on yhdistystyön aikana hyvä pohtia tulevaisuuden toiveitaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille työmarkkinoille. Uuteen työsuhteeseen tai koulutukseen voi olla mielekästä lähteä jo kesken yhdistystyön tai mahdollisimman pian palkkatukijakson jälkeen. Tulevaisuuden pohdinnoissa työntekijä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää työhönvalmentajan tukea.

Tietoa palkkatuesta I Mitä tukea tarjoamme? I Mitä työllistäminen edellyttää yhdistykseltä?
I Työsuhdeohjeita I LomakkeetMuokattu viimeksi: 13.09.2022