KOULUTUS TYÖN OHESSA

 

LYHYTKOULUTUKSET JA TUTUSTUMISKÄYNNIT

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyshankkeet järjestävät erilaisia lyhytkoulutuksia ja tutustumiskäyntejä. Yhdistyksissä toimitaan paljolti vapaaehtoisvoimin eikä aina ole mahdollista järjestää koulutuspäiviä työntekijöille. Lyhytkoulutusten tarkoituksena on edistää yhdistyksissä työllisyyshankkeiden kautta työskentelevien henkilöiden työn sujumista ja jatkotyöllistymistä. Koulutuksissa käydään läpi työnhakuun, koulutusvaihtoehtoihin ja työsuhdeasioihin liittyviä teemoja. Yhdistyksen on tärkeää mahdollistaa osallistuminen koulutuksiin ja kannustaa siihen. Yhdistyksissä työskentelevät saavat tietoa koulutuksista omalta työhönvalmentajaltaan ja yhdistyksiä tiedotetaan niistä sähköpostitse.

Yhdistyksessä työskentelyn aikana on mahdollista osallistua myös tutustumiskäynteihin eri alojen yrityksiin tai oppilaitoksiin. Palkkatukityössä olevat voivat osallistua koulutuksiin ja tutustumiskäynteihin työajalla.

 

AMMATILLINEN KOULUTUS

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksessa henkilö voi opiskella koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Henkilö on määräaikaisessa työsuhteessa yhdistykseen opiskelujen suorittamisen ajan.  Työajan tulee olla vähintään 25h/vk. Koko oppisopimuksen ajalle voi saada palkkatukea. Yhdistyksestä nimetään vastuuhenkilö, joka vastaa käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Opinnollistaminen

Opinnollistamisessa laaditaan kartoitus, jossa yhdistyksen työtehtäviä verrataan ammatillisen tutkinnon perusteisiin. Henkilö voi erilaisilla työjaksoilla ollessaan suorittaa opinnollistettuja työtehtäviä ja saa niistä osaamiskuvauksen. Osaamiskuvausta voi hyödyntää osaamisen tunnistamisen apuvälineenä siinä vaiheessa kun hakeutuu koulutukseen.Muokattu viimeksi: 16.03.2020