MITEN TUEN TYÖNTEKIJÄN TYÖLLISTYMISTÄ?

 

Työnantaja voi tukea työntekijän jatkotyöllistymistä esimerkiksi

  • antamalla palautetta arjen työn sujumisesta sekä jakson aikana että lopuksi
  • tarvittaessa tukemalla työntekijän työkykyä ja arjenhallintataitoja
  • kannustamalla työntekijää osallistumaan erilaisiin lyhytkoulutuksiin, tutustumiskäynteihin sekä tapaamisiin työhönvalmentajan kanssa
  • mahdollistamalla työntekijän ammatillista kouluttautumista
   • osatutkinnon suorittaminen kuntouttavan työtoiminnan tai palkkatukityön aikana
   • oppisopimuskoulutus
  • jakamalla mahdollisuuksiensa mukaan työntekijälle hänen jatkotyöllistymistään edistävää tietoa esim.  tietoa alan työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista
  • mahdollistamalla työntekijälle siirtyminen yritystyöpaikkaan määräajaksi palkkatukityön aikana
  • hyödyntämällä omaa verkostoaan työntekijän työllistymiseksi

Palautteen antaminen I Koulutus työn ohessa I Vinkkejä urasuunnitteluun I SiirtotyöMuokattu viimeksi: 22.03.2021