MITÄ KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA EDELLYTTÄÄ YHDISTYKSELTÄ?

 

1. Kiinnostus kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoamiseen

Kuntouttavan työtoiminnan suunnittelu voi käynnistyä kahdella tavalla. Yhdistys, jolla on kiinnostus kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoamiseen, voi ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai sosiaaliohjaaja voi ottaa yhteyttä yhdistykseen.

2. Perehdytys ja ohjaus työtehtäviin, työtehtävistä suoriutumisen havainnointi

Ennen työtoiminnan aloitusta, nimetään yhdistyksestä henkilö, joka vastaa työtoimintaan osallistuvan henkilön perehdytyksestä ja ohjauksesta. Perehdytykseen ja työtehtävien opastamiseen kannattaa käyttää kuntouttavan työtoiminnan jakson alussa riittävästi aikaa, jotta sekä työtehtävät että yhdistyksen toiminta tulisivat työtoimintaan osallistuvalle tutuksi. Päivittäisten työtehtävien ohjeistuksen lisäksi, työtehtävistä suoriutumisen havainnointi ja palautteen anto tukevat työtoimintaan osallistuvan työntekoa.

3. Yhteydenpito ja välipalaverit sosiaaliohjaajan kanssa

Työtoimintaan osallistuvan henkilön sosiaaliohjaaja pitää työtoiminnan aikana säännöllisesti yhteyttä yhdistykseen ja kyselee kuulumisia. Yhteydenpito voi tapahtua sähköpostilla, puhelimitse ja kasvotusten. Sosiaaliohjaaja sopii työtoimintaa ohjaavan henkilön ja työtoimintaan osallistuvan henkilön kanssa välipalavereja, joissa käydään keskustellen yhdessä läpi työtoiminnan sujumista ja mahdollisia kysymyksiä. Jos työtoimintaan osallistuva henkilö on ilmoittamatta poissa sovittuna työtoimintapäivänä, tulee ottaa pikimmiten yhteyttä henkilön omaan sosiaaliohjaajaan.

4. Tarvittavien lomakkeiden täyttäminen

Sosiaaliohjaaja laatii yhdessä työtoimintatehtäviä tarjoavan yhdistyksen toiminnanjohtajan tai muun yhteyshenkilön kanssa kumppanuussopimuksen. Osallistuvan henkilön, yhdistyksen edustajan ja sosiaaliohjaajan kesken laaditaan työtoimintasuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan mm. työtehtävät ja tavoitteet työtoimintajaksolle.

Työtoiminnan aikana yhdistyksen tulee täyttää työajanseurantalomake ja poissaolopäiviltä Kelan poissaoloilmoitus (TT3-lomake). Poissaoloilmoitus tehdään ensimmäisestä poissaolosta alkaen kahden viikon jaksoissa. Joensuulaiset yhdistykset laskuttavat Joensuun kaupunkia työtoimintapäiviltä kuukausittain tai pidemmissä jaksoissa laskutuspohjalla, jonka sosiaaliohjaaja toimittaa yhdistykseen. Kontiolahtelaiset yhdistykset hakevat toimintatukea omalla hakulomakkeella. Työtoiminnan aikana tarvittavat ja täytettävät lomakkeet täyttöohjeineen löytyvät lomakkeet-osiosta.

 Muokattu viimeksi: 16.03.2020