KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN POLKU

 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen etenee seuraavasti:

  1. Kiinnostus kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoamiseen
  2. Yhteys sosiaaliohjaajaan
  3. Kumppanuussopimuksen tekeminen
  4. Sopivan henkilön löytyminen
  5. Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksen tekeminen ja ohjaajan nimeäminen
  6. Henkilön perehdyttäminen työtehtäviin
  7. Sosiaaliohjaajan yhteydenpito ja tuki työssä suoriutumiseen
  8. Välipalaveri (työssä suoriutumisessa)

 

Kuntouttavan työtoiminnan suunnittelu voi käynnistyä kahdella tavalla. Yhdistys, jolla on kiinnostus kuntouttavan työtoiminnan tehtävin tarjoamiseen, voi ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai sosiaaliohjaaja voi ottaa yhteyttä yhdistykseen. Sosiaaliohjaaja laatii yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan tai muun yhteyshenkilön kanssa kumppanuussopimuksen. Sosiaaliohjaaja etsii yhdistykseen henkilön, jonka tavoitteet ja yhdistyksen tarjoamat työtehtävät kohtaavat.

Lisäksi yhteistyössä työtoimintaan osallistuvan henkilön, yhdistyksen edustajan ja sosiaaliohjaajan kesken, laaditaan työtoimintasuunnitelma. Sopimukseen kirjataan mm. työtehtävät, tavoitteet työtoimintajaksolle sekä nimetään yhdistyksestä ohjauksesta vastaava henkilö.

Yhdistys antaa työtoimintaan osallistuvalle tarvittavan perehdytyksen työtehtäviin. Perehdytyksessä on hyvä käydä läpi mm. tarkemmin työtehtävät, työtilat, työssä tarvittavien koneiden, laitteiden ja välineiden ohjeistus sekä työturvallisuusasiat.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan henkilön sosiaaliohjaaja pitää työtoiminnan aikana säännöllisesti yhteyttä yhdistykseen ja kyselee kuulumisia. Työtoimintajaksolta saatava palaute on arvokasta tietoa työtoimintaan osallistuvan kanssa valmennustyötä tekevälle työntekijälle. Yhteydenpito voi tapahtua sähköpostilla, puhelimitse ja kasvotusten. Sosiaaliohjaaja sopii työtoimintaa ohjaavan ja työtoimintaan osallistuvan henkilön kanssa välipalavereja, joissa käydään kasvotusten läpi työtoiminnan sujumista ja mahdollisia kysymyksiä.

Lisätietoja:
Kaski-Valmennus, Vanamo-palvelu
Tuula Kivistö, p. 050 381 7103, tuula.kivisto@hl-s.fiMuokattu viimeksi: 16.05.2022