KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA YHDISTYKSESSÄ

 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ylläpitää, parantaa ja palauttaa työnhakijan työllistymisvalmiuksia, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Työtoiminta järjestetään asiakkaan elämäntilanteen mukaan, niin että tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti eteneminen on mahdollista. Kuntouttava työtoiminta on palvelu, joka on tarkoitettu yleensä pidempään työnhakijana olleille.

Työtoiminta räätälöidään tarpeen mukaan. Osalle asiakkaista kuntouttava työtoiminta sisältää selkeitä, myös vastuullisia työtehtäviä. Osalla taas kuntouttavan työtoiminnan sisältö voi olla totuttautumista säännönmukaiseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan. Työhön ja koulutukseen valmentavassa työtoiminnassa henkilö osallistuu työtoimintaan 3-4 päivänä viikossa.

Asiakkaan työpanos on työtoimintapaikan käytössä, mutta kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei ole työsuhteessa vaan asiakkaana palvelussa, vaikka hänen työtoimintansa tehtävät voivatkin vastata todellisia työtehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalla ei ole työsuhteeseen liittyvää vastuuta ja velvollisuuksia, eikä hänen työnsä korvaa kenenkään muun työtä.

 

Lisätietoa kuntouttavan työtoiminnan asioista löytyy esimerkiksi näistä sivustoista:

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja:

https://www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja

Kuntouttavan työtoiminnan laki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189

Mitä tukea tarjoamme? I Mitä kuntouttava työtoiminta edellyttää yhdistykseltä?
Kuntouttavan työtoiminnan polku I Miten yhdistys tukee työtehtävien tekemistä?Muokattu viimeksi: 16.03.2020