KOULUTTAUTUMINEN YHDISTYKSESSÄ TYÖSKENTELYN AIKANA

 

Työhönvalmennuksen aikana sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin, jotka lisäävät ammatillista osaamistasi tai käsittelevät työnhakua ja opiskelua. Koulutukset ovat työaikaasi. Järjestämme myös tutustumiskäyntejä eri alojen yrityksiin sekä oppilaitoksiin. Lisätietoja koulutuksista ja tutustumiskäynneistä saat työhönvalmentajaltasi.

Työntekemisen ohella voit opiskella monella tavalla:

  • Oppisopimuskoulutuksessa sinulla on työsuhde yhdistykseen koko tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisen ajan. Voit suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osan palkkatukityön aikana
  • Omaehtoinen opiskelu on ammatillista kouluttautumista työttömyyskorvauksella
  • Kortti- ja passikoulutukset ovat työelämässä tarvittavia, ammatillista osaamistasi lisääviä lyhyitä koulutuksia
  • Teemapäiviä järjestetään vaihtuvin teemoin
  • Yritys- ja oppilaitosvierailuja järjestetään tarvittaessa

Koulutukset räätälöidään yhdessä sinun, yhdistyksen, työhönvalmentajan ja TE-toimiston kanssa.Muokattu viimeksi: 16.03.2020