TYÖSUOJELU

 

Työnantajalla on laissa säädetty vastuu huolehtia turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä. Tähän kuuluu ainakin

  • perehdytys
  • työsuojelun toimintaohjelma (ja kartoitus riskeistä)
  • kirjallinen työterveydenhuollon toimintasuunnitelma
  • yli 10 henkilön työpaikoille on valittava työsuojeluvaltuutettu

Työntekijän vastuulla on omalta osaltaan huolehtia työnteon turvallisuudesta ja terveellisyydestä ilmoittamalla niissä havaitsemistaan puutteista esimiehelleen.Muokattu viimeksi: 01.08.2022