TYÖNJOHTO

 

Yhdistystyön erityispiirre on, että työnantajan edustajat saattavat olla itse yhdistyksessä vapaaehtoistyössä, eivätkä saa työstään palkkaa. Näin ollen he eivät ole välttämättä jatkuvasti tavoitettavissa tai kokeneita esimiehiä. Yhdistyksessä työnantajana toimii hallitus ja erityisenä vastuuhenkilönä puheenjohtaja. Hallituksen tulee huolehtia työnantajan velvoitteiden hoitamisesta.

Työnantajan vastuulla ovat

  • palkanmaksu
  • työntekijän riittävä perehdyttäminen työtehtävään
  • työnteossa ilmenneisiin epäkohtiin puuttuminen sekä
  • työturvallisuudesta huolehtiminen.

Työntekijän pitää saada tietää, kuka on oma esimies ja miten hänet tavoittaa. Yhdistyksen hallituksen tulee nimetä työntekijälle lähiesimies, joka voi olla joku työntekijöistä tai yhdistyksen vapaaehtoinen, joka on mielellään hallituksen jäsen.

Lähiesimies on työnantajan edustaja ja hänellä on oikeus johtaa ja valvoa työtä työpaikalla. Lähiesimies on työntekijöiden ensisijainen neuvoja, ohjaaja ja usein perehdyttäjä. Hänelle ilmoitetaan poissaoloista ja työssä ilmenneistä ongelmista. Hallitukselle kuuluvat suuret linjaukset kuten työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen, kirjallisen varoituksen antaminen ja työntekijän toimenkuvan muuttaminen kokonaan toiseksi.Muokattu viimeksi: 01.08.2022