SYRJINTÄ

 

Syrjinnällä työelämässä tarkoitetaan ihmisten erilaista kohtelua silloin, kun erilaisen kohtelun syynä on jokin työnhakijan tai työntekijän henkilöön tai hänen läheiseensä liittyvä ominaisuus tai seikka.

Laissa kiellettyjä syrjintäperusteita ovat

  • ikä
  • sukupuoli
  • alkuperä
  • kansalaisuus
  • kieli
  • uskonto
  • vakaumus
  • mielipide
  • poliittinen toiminta
  • ammattiyhdistystoiminta
  • perhesuhteet
  • terveydentila
  • vammaisuus
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • muu näiden kaltainen henkilöön liittyvä syy.

www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus

 

Syrjintä on kiellettyä:

 • työhönotossa sekä tehtävään ja koulutukseen valinnassa
 • palkkauksessa ja muissa työsuhteen ehdoissa
 • työtä johdettaessa, työtehtäviä jaettaessa ja työoloissa muutoin
 • työsuhdetta päätettäessä (mm. irtisanominen ja purkaminen) sekä siirrettäessä ja lomautettaessa työntekijä

https://www.tasa-arvo.fi/tyypilliset-syrjintatilanteet

 

Ohjeita työntekijälle

Jos epäilet tulleesi syrjityksi työelämässä, toimi näin:

 1. Pyydä työnantajalta selvitys asiasta. Keskustele työnantajan kanssa syrjinnäksi kokemastasi menettelystä ja pyydä sille kirjallinen perustelu. Jos on kyse häirinnästä, pyydä työnantajaa puuttumaan tilanteeseen.
 2. Voit myös keskustella asiasta työpaikan työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen kanssa.
 3. Mikäli keskusteltuasi työnantajan kanssa edelleen epäilet tulleesi syrjityksi jollakin laissa kielletyllä perusteella tai et saa työnantajaltasi selvitystä, voit ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon asian selvittämiseksi. Voit myös ottaa yhteyttä ilman, että nimesi tulee esille.
 4. Toimi ripeästi, koska syrjintäasiasi voi vanhentua.
 5. Ilmoittaessasi aluehallintovirastoon työsyrjinnästä varaudu kertomaan tarkastajalle seuraavat asiat:
  • Mitä työnantajan toimintaa tai laiminlyöntiä pidät syrjintänä?
  • Millä lailla mainitulla syrjintäperusteella katsot, että sinua on syrjitty?
  • Onko työnantaja ollut tietoinen sinuun liittyvästä syrjintäperusteesta ennen sinua koskevan ratkaisun tekemistä?
  • Miksi katsot, että työnantaja on syrjinyt sinua tällä perusteella?
  • Miten työnantaja on perustellut syrjintänä pitämääsi toimintaa?
 1. On hyvä tiedostaa, että viranomaiselle toimittamasi asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.
 2. Mahdollisen hyvityskanteen nostamista varten kannattaa olla yhteydessä omaan ammattiliittoon tai työoikeutta tuntevaan lakimieheen tai asianajajaan. Työsuojeluviranomaisen toimivaltaan ei kuulu hyvityskanteiden ajaminen tai niissä avustaminen.
 3. Voit olla yhteydessä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi harkintansa mukaan avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita henkilöitä näiden tekemiä syrjintävalituksia tutkittaessa.

www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuusMuokattu viimeksi: 07.06.2022