PEREHDYTTÄMINEN

 

Aloittaessaan työt, työntekijällä on oikeus saada tehtäväänsä perehdytys ja se on toki myös työnantajan edun mukaista, jotta työtehtävä tulee hoidettua mahdollisimman hyvin. Perehdytyksestä vastuussa on työnantaja, mukana voi usein olla tehtävää aiemmin hoitanut henkilö. Perehdytyksen tulisi sisältää tutustumista yhdistyksen toimintaan, työntekijän työtehtäviin ja työsuhdeasioihin. Myös työntekijän velvollisuus on aktiivisesti ottaa asioista selvää.

 Muokattu viimeksi: 01.08.2022