TIETOA PALKKATUESTA

 

Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa ammattitaitoasi, osaamistasi ja työmarkkina-asemaasi sekä edistää pääsemistäsi avoimille työmarkkinoille. TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti, onko palkkatuen myöntäminen työllistymisesi kannalta tarkoituksenmukaista.

 

PALKKATUEN MÄÄRÄYTYMINEN YHDISTYKSISSÄ

Palkkatuki maksetaan työnantajalle. Tuki lasketaan prosentteina työnantajan palkkauskustannuksista. Palkkatuella työllistyessäsi olet työsuhteessa yhdistystyönantajaan ja sinulle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Jos työttömyytesi on kestänyt

      • alle 12 kk, sinulla voi olla mahdollisuus enintään 30 % palkkatukeen korkeintaan 6 kuukauden ajan
      • yli 12 kk, sinulla voi olla mahdollisuus enintään 40 % palkkatukeen korkeintaan 12 kuukauden ajan
      • yli 24 kk, sinulla voi olla mahdollisuus enintään 50 % tai 100 % palkkatukeen korkeintaan 12 kuukauden ajan*

* 100% palkkatuki koskee yhdistyksiä, joissa työtehtävää ei katsota elinkeinotoiminnaksi ja jotka toimivat yhteistyössä työllisyyshankkeen kanssa

Oppisopimukseen palkkatukea voi saada koko koulutuksen ajaksi.

Jos sinulla on vamma tai sairaus, joka vaikuttaa olennaisesti ja pysyvästi työntekemiseen, voit saada osatyökykyisen palkkatukea (50%).

Tarkempaa tietoa palkkatuen määräytymisestä löydät TE-toimiston sivuilta.

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (Finlex)Muokattu viimeksi: 07.07.2021