KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA YHDISTYKSESSÄ

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys tarjoaa työhön ja koulutukseen valmentavaa kuntouttavaa työtoimintaa joensuulaisille henkilöille. Työtoiminnan aikana sinulla on mahdollisuus suunnitella ja kartoittaa työ- ja koulutusmahdollisuuksia yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa samalla kun työskentelet jossakin Joensuun alueen yhdistyksessä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja sen käytäntöjä säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja tarjoaa sinulle kattavan tietopaketin kuntouttavan työtoiminnan tavoitteista ja sisällöstä.

https://www.thl.fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja

Mitä kuntouttava työtoiminta tarjoaa sinulle? I Kuntouttavan työtoiminnan polkuMuokattu viimeksi: 16.03.2020