Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on maakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja kehittäjä. Toimintamme painopisteitä ovat:

Järjestöt: Edistämme järjestöjen toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja viestintää. Rakennamme järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Tuemme järjestöjen työllistymistä ja monikulttuurisuutta.

Osallisuus: Kuuntelemme ihmisten ääntä ja välitämme sitä eri tasoille. Edistämme ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Yhteiskuntapolitiikka: Vaikutamme alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin. Toimimme valtakunnallisissa verkostoissa.

Tarjoamme

  • Asiantuntijapuheenvuorot työllisyystoiminnasta ja hanketyöstä
  • Yhdistysten tietotekninen tuki
  • Osallisuuskoulutusta

Lisätietoja

Asiantuntijapuheenvuoroja. Tarjoamme asiantuntijapuheenvuoroja seuraavista teemoista: yhdistysten työllistämistoiminta ja sen tukeminen, pitkään työttömänä olleiden ihmisten työllistymisen tukeminen, ratkaisukeskeinen työhönvalmennus, yritysyhteistyö, hanketyö, verkostotyö työllistymispalveluiden kehittämisessä.

Yhdistysten tietotekninen tuki. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kathy-toiminta tarjoaa yhdistyksille maksutonta tietoteknistä tukea yhdistyksille puhelimitse, etäyhteydellä tai yhdistysten toimipisteissä.Yhdistyksen toimipisteessä paikanpäällä tarjottava tukitoimintamme kattaa Joensuun kaupungin alueen yhdistykset. Paikanpäällä voidaan antaa pienimuotoista opastusta laitteiden ja ohjelmistojen käytössä. Laajamittaisempia (esim. useamman työpäivän edellyttäviä) työtehtäviä emme valitettavasti pysty ottamaan vastaan. Puhelimitse ja etäyhteydellä tarjottava tietotekninen tuki kattaa Pohjois-Karjalan alueella toimivat yhdistykset.

Osallisuuskoulutusta. Osallisuuskoulutuksen tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä osallisuuden käsitteestä, osallisuuden eri muodoista ja auttaa jäsentämään ja ideoimaan osallisuustyön toteuttamista käytännön tasolla omassa yhteisössä. Osallisuuskoulutus voidaan toteuttaa 1-3  tunnin mittaisena sessiona ja räätälöidä myös käytettävissä olevan ajan ja osallistujien toiveiden mukaan (esim. työskentelyosuudella/ilman työskentelyosuutta).

Osallisuuskoulutuksen sisältö (räätälöitävissä):

-Osallisuuden lainsäädännöllinen perusta
-Mitä on osallisuuus
Osallisuuden muodot
Osallisuuden edellytysten luominen (kunnassa) ja osallisuuden mittaaminen
-Osallistavat menetelmät
-Järjestöt ja osallisuus
-Työskentelyä: esim. osallisuustyö omassa yhteisössä käytännössä – nykytila ja tavoitteet (tieto/suunnittelu/toiminta/päätöksenteko)

Monikulttuurisuuskoulutukset yhdistyksille. 1) Monelle yhdistykselle, esim. puheenjohtajille, tiedottajille, jäsenhankkijoille, kehittäjille. Toimii parhaiten 1½-3 tunnin koulutuksena tai kurssin osana. 2) Yhdelle yhdistykselle, esim. hallitus tai ryhmäohjaajat, syvällisemmin mm. tervetuloa-vapaaehtoisista, perusviestinnän monikielisyydestä ja yhdenvertaisuudesta toimintakäytännöissä tai yhdistyksen hahmottamasta kehittämistarpeesta. 3) Luento 15-45 minuuttia koulutus- tai kehittämispäivän osaksi. Pohjamateriaalina kaikissa Maahanmuuttajan osallisuuden portaat. Koulutukset ovat yhdistyksille maksuttomia.

Kysy lisää

Johanna Seppänen (asiantuntijapuheenvuorot, työllisyystoiminta ja hanketyö)
050 4670 356
johanna.seppanen@pksotu.fi

Anne Pyykkönen (osallisuuskoulutukset)
045 117 9340
anne.pyykkonen@pksotu.fi

Ville-Matti Nikkonen (yhdistysten tietotekninen tuki)
050 378 8527
ville-matti.nikkonen@pksotu.fi

Ville Elonheimo (monikulttuurisuuskoulutukset yhdistyksille)
045 116 2060
ville.elonheimo@pksotu.fi

Lisätietoa yhdistyksestä: www.pksotu.fiMuokattu viimeksi: 28.01.2020