VERKOSTOT JA TYÖRYHMÄT

Verkostoyhteistyö on eri kohderyhmiin ja teemoihin keskittyneitä työryhmiä ja verkostoja, jotka kokoavat laajemmalla otteella alan toimijoita yhteistyöhön.

Verkostojen toimintaan liittyy pääsääntöisesti järjestöjen välisen yhteistyön lisäksi kuntien, kaupungin ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja asioiden eteenpäin kehittäminen

Tälle sivustolle kootaan verkostoja ja työryhmiä, joissa Pohjois-Karjalan alueen yhdistyksiä ja järjestöjä on mukana.


ASUNNOTTOMIEN TYÖRYHMÄ
Vuosittaisen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen teemapäivään liittyvän Asunnottomien Yö-tapahtuman järjestäminen sekä asunnottomien tilanteesta käytävän yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.
Lisätietoja: Marko Haakana, marko.haakana@soroppi.fi, Soroppi ry


DIGITYÖRYHMÄ
Digityöryhmä koostuu Pohjois-Karjalassa toimivien digihankkeiden jäsenistä sekä muiden toimijoiden ja asiantuntijoiden joukosta. Työryhmän tarkoituksena on pohtia ja ideoida miten digitalisoituvassa maakunnassa voisimme paremmin tukea yhdistysten ja yhdistysten kautta kuntalaisten digiosallisuutta. Ryhmä on avoin kaikille digitalisaatioon liittyville hankkeille ja toimijoille, jotka ovat kiinnostuneet digitalisaatioon liittyvistä kysymyksistä. Ryhmä kokoontuu yhteisesti sovittuina ajankohtina useamman kerran vuodessa.
Lisätietoja: Minna Tuuva, minna.tuuva@pksotu.fi, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry


IHMA-TYÖRYHMÄ
Työryhmä toteuttaa Pohjois-Karjalan alueella valtakunnallista Kuule Köyhää –tapahtumaa.
Lisätietoja: Taina Ben Daoud, pktt.taina@gmail.com, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten toimintajärjestö ry


JOENSUUN SEUDUN RASISMIN VASTAINEN TYÖRYHMÄ
Joensuussa toimiva rasisminvastainen työryhmä. Tehtävänämme on ennaltaehkäistä rasismia sekä puuttua tilanteisiin, joissa ihmiset kohtaavat rasismia ja syrjintää. Ryhmämme koostuu viranomaisista sekä järjestöjen edustajista. Meihin saa yhteyden Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen kautta http://jomoni.fi/contact/

Ryhmän Facebook-sivut


JOULUMAA-TYÖRYHMÄ
Vuosittaisen sosiaalisin perustein tapahtuvan jouluruokailutapahtuman järjestäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.
Lisätietoja: Taina Ben Daoud, pktt.taina@gmail.com, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten toimintajärjestö ry


 JÄRJESTÖASIAN NEUVOTTELUKUNTA JANE
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne ja yhteinen toimintaelin. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa sekä yhtenä maakuntauudistuksen muutosfoorumina.

Paikallis-Janet
Paikallis-Jane on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-Janejen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.  Paikallis-Janeissa on 7-8 jäsentä, joista 1-2 on nimetty yhdistysagenteiksi, yhdistysten yhteyshenkilöiksi. Kaupungin tai kunnan yhteyshenkilöt ovat mukana kokouksissa.

Pohjois-Karjalassa toimii viisi paikallis-Janea:
Heinäveden Jane
Kontiolahden Jane
Outokummun Jane
Pyhäselän Jane
Rääkkylän Jane

Janen koulutustyöryhmä
JANEn koulutustyöryhmä (JaneKo) on avoin ryhmä, joka koostuu koulutuksen järjestämisestä kiinnostuneista järjestötoimijoista. Työryhmä toteuttaa erilaisia koulutustilaisuuksia, foorumeita ja tapahtumia tarpeiden ja resurssien mukaan. JaneKo kokoontuu noin 6-9 kertaa vuodessa. Koulutustyöryhmän jäsenistä osa on Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniä. Osa taas on muita järjestötoimijoita, joilla on järjestötyön osaamista ja kiinnostusta yhteistyöhön. Jos kiinnostuit koulutustyöryhmän toiminnasta ja  haluat olla mukana, ota rohkeasti yhteyttä!
Lisätietoa: Hanna Kääriäinen, hanna.kaariainen@pksotu.fi, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry


LAPSIASIARYHMÄ
Joensuun Perheentalon lastenraatitoiminnan ja alueen virkamiehille esitetyn lapsiasiamiehen toimen perustamisen esityksen myötä (vuonna 2012) muotoutui Lapsiasiaryhmä, jossa eri organisaatioiden edustajien ryhmittymä pohtii lapsia koskevaa osallisuutta, lapsenoikeusperusteisuutta ja lapsen oikeuksia. Ryhmän tavoitteena on syventää osaamista ja ymmärrystä näistä teemoista sekä tiedottaa ja kouluttaa teemaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ryhmällä on vahva vaikuttamisen rooli.


MOVE –  POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖJEN MONIKULTTUURISUUSVERKOSTO
Verkoston tarkoituksena on edistää Pohjois-Karjalan monikulttuurisuutta ja kotoutumista edistäviä toimintoja sekä  saada järjestöt ottamaan maahanmuuttajat paremmin toimintaansa ja tehdä järjestötoimintaa tutuksi maahanmuuttajille myös tienä laajempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Toimintaan voivat osallistua järjestöt ja yhdistykset toimialasta ja toiminta-alueesta (maakunnallinen, seudullinen, paikallinen) riippumatta. Kokoukset ovat avoimia kaikille järjestöille. MOVE on kokoontunut syksystä 2008 lähtien.
Lisätietoja: Katri Silvonen, katri.silvonen@pksotu.fi, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry


POHJOIS-KARJALAN SENIORITYÖN VERKOSTO
Verkosto suunnittelee yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Ryhmä on kanava kaikille senioreiden kanssa työskenteleville ihmisille. Verkosto kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa, vuorotellen eri toimijoiden tiloissa. Facebookissa ryhmä löytyy nimellä ”Seniorityön verkosto  Pohjois-Karjala”, Facebook-ryhmässä voit jakaa mainoksia omista toiminnoista, keskustella, kysyä vinkkejä tai rakentaa yhteistyötä.
Lisätietoja verkostosta: Sara Lind, sara.lind@setlementtijoensuu.fi, Joensuun Setlementti ry


POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTO
Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen, uusien vapaaehtoisten mukaan saanti (rekrytointi) ja yhteiset käytännön toimintojen kehittäminen (esim. ohjaus, koordinointi, koulutus, vapaaehtoisten virkistys ja palkitseminen). Tärkeä osa verkostotyöskentelyä myös toisiin tutustuminen, kokemusten vaihto ja yhteistyön tiivistyminen. Uudet toimijat ovat tervetulleita mukaan verkoston toimintaan!


PÄMINÄ-VERKOSTO
Päminä -verkosto (päihde-ja mielenterveystyö näkyväksi) on joensuulainen päihde-ja mielenterveystyön toimijoiden verkosto. Verkoston tarkoituksena on toimijoiden keskinäisen tietoisuuden lisääminen ja yhteistyömahdollisuuksien luominen. Tavoitteena on toimintojen kehittäminen alueen ihmisiä palvelevaksi kokonaisuudeksi.
Lisätietoa: Kotikartanoyhdistys ry


YTY – MAAKUNNALLINEN YHTEISTYÖFOORUMI
YTY on Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Miepä) ja psykiatrian klinikan, seurakuntien, kolmannen sektorin mielenterveysyhdistysten sekä hankkeiden maakunnallinen yhteistyöfoorumi. Foorumit kokoontuvat alueittain säännöllisesti tiedottamaan uusista toiminnoistaan, sopimaan yhteistyöstä.
Lisätietoa:  Anni Pesonen (puheenjohtaja), anni.pesonen@pkmielenterveydentuki.fi ja Merja Issakainen (sihteeri) merja.issakainen@siunsote.fi


Voit ilmoittaa verkoston tai työryhmän sivulle: jelli@pksotu.fi


Muokattu viimeksi: 25.05.2020