VERKOSTOT JA TYÖRYHMÄT

Verkostoyhteistyö on eri kohderyhmiin ja teemoihin keskittyneitä työryhmiä ja verkostoja, jotka kokoavat laajemmalla otteella alan toimijoita yhteistyöhön.

Verkostojen toimintaan liittyy pääsääntöisesti järjestöjen välisen yhteistyön lisäksi kuntien, kaupungin ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja asioiden eteenpäin kehittäminen

Sivustolle kootaan verkostoja ja työryhmiä, joissa Pohjois-Karjalan alueen yhdistyksiä ja järjestöjä on mukana.


ASUNNOTTOMIEN YÖ TYÖRYHMÄ

Vuosittaisen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen teemapäivään liittyvän Asunnottomien Yö-tapahtuman järjestäminen sekä asunnottomien tilanteesta käytävän yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.
Yhteyshenkilö: Sari Karttunen, sari.karttunen@soroppi.fi, Soroppi ry


DIGITUEN VERKOSTO

Pohjois-Karjalan Digituki-hanke koordinoi maakunnallista digituen yhteistyöverkostoa. Hankkeen tehtäviä ovat digitukitoimijoista koostuvan verkoston toiminnan ohjaaminen, digituen tunnettuuden lisääminen sekä tuen saatavuuden kehittäminen. Digituen verkostossa on mukana monia toimijoita kuten järjestöjä, kirjastoja, kuntia ja viranomaisia.
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Esa Huurreoksa, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, esa.huurreoksa@pohjois-karjala.fi

Lisätietoa verkostosta


IHMA-TYÖRYHMÄ

Työryhmä toteuttaa Pohjois-Karjalan alueella valtakunnallista Kuule Köyhää –tapahtumaa.
Yhteyshenkilö: Taina Ben Daoud, pktt.taina@gmail.com, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten toimintajärjestö ry


JOENSUUN SEUDUN RASISMIN VASTAINEN TYÖRYHMÄ

Joensuussa toimiva rasisminvastainen työryhmä. Tehtävänämme on ennaltaehkäistä rasismia sekä puuttua tilanteisiin, joissa ihmiset kohtaavat rasismia ja syrjintää. Ryhmämme koostuu viranomaisista sekä järjestöjen edustajista. Meihin saa yhteyden Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen  kautta

Ryhmän Facebook-sivut


JOULUMAA-TYÖRYHMÄ

Vuosittaisen sosiaalisin perustein tapahtuvan jouluruokailutapahtuman järjestäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.
Yhteyshenkilö: Taina Ben Daoud, pktt.taina@gmail.com, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten toimintajärjestö ry


 JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANE

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä/virallisena maakuntaliiton POKAT-teemaryhmänä.

Järjestöasiain neuvottelukunnan verkkosivut


Janen koulutustyöryhmä
JANEn koulutustyöryhmä (JaneKo) on avoin ryhmä, joka koostuu koulutuksen järjestämisestä kiinnostuneista järjestötoimijoista. Työryhmä toteuttaa erilaisia koulutustilaisuuksia, foorumeita ja tapahtumia tarpeiden ja resurssien mukaan. JaneKo kokoontuu noin 6-9 kertaa vuodessa. Koulutustyöryhmän jäsenistä osa on Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniä. Osa taas on muita järjestötoimijoita, joilla on järjestötyön osaamista ja kiinnostusta yhteistyöhön. Jos kiinnostuit koulutustyöryhmän toiminnasta ja  haluat olla mukana, ota rohkeasti yhteyttä!
Yhteyshenkilö: Hanna Kääriäinen, hanna.kaariainen@pksotu.fi, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Lisätietoa koulutustyöryhmästä


Paikallis-Janet
Paikallis-Jane on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-Janejen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.  Paikallis-Janeissa on 7-8 jäsentä. Kaupungin tai kunnan yhteyshenkilöt toimivat koolle kutsujana, sihteerinä ja yhteyshenkilönä kuntaan/kaupungiin päin.

Pohjois-Karjalassa toimii neljä paikallis-Janea:
Kontiolahden Jane
Outokummun Jane
Pyhäselän Jane
Rääkkylän Jane


LAPSIASIAVERKOSTO

Joensuun Perheentalon lastenraatitoiminnan ja alueen virkamiehille esitetyn lapsiasiamiehen toimen perustamisen esityksen myötä (vuonna 2012) muotoutunut lapsiasiaverkosto on eri organisaatioiden edustajien ryhmittymä. Verkoston johtoajatuksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja havaittuihin ilmiöihin puuttuminen. Verkosto pyrkii vaikuttamaan lapsen oikeuksiin ja osallisuuden kysymyksiin. Ryhmän tavoitteena on syventää osaamista ja ymmärrystä näistä teemoista sekä tiedottaa ja kouluttaa teemaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ryhmällä on vahva maakunnallisen vaikuttamisen rooli.
Yhteyshenkilöt:
Hanna Torvinen, hanna.torvinen@pelastakaalapset.fi ja Mia Ylhäinen, mia.ylhainen@pelastakaalapset.fi.


KUMPPANUUSPÖYTÄ

Kumppanuuspöytä on erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen, Siun soten, Joensuun kaupungin ja maakuntaliiton yhteistyön kehittämisen alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Kumppanuuspöytään tuodaan yhteiseen keskusteluun (sosiaali- ja terveys)järjestöjen näkökulmasta ajankohtaisia asioita liittyen sote-uudistukseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunta/maakunta. Yhteinen asioiden käsittely mahdollistaa vahvemman osallisuuden ja yhteiskehittämisen. Asioita käsitellään kumppanuuspöydän kokouksissa, tarvittaessa voidaan järjestää esimerkiksi työpajoja tai sähköisiä kyselyjä. Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE voi hyödyntää Pohjois-Karjalan kumppanuuspöytää valmistelevana tahona etenkin Siun soten ja kuntien hyvinvointityöhön liittyvissä asioissa.
Lisätietoja: Kumppanuuspöydän toiminnasta vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Yhteyshenkilönä toimii Elina Pajula, elina.pajula@pksotu.fi, puh. 050 558 7460.


MOVE –  POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖJEN MONIKULTTUURISUUSVERKOSTO

Verkoston tarkoituksena on edistää Pohjois-Karjalan monikulttuurisuutta ja kotoutumista edistäviä toimintoja sekä  saada järjestöt ottamaan maahanmuuttajat paremmin toimintaansa ja tehdä järjestötoimintaa tutuksi maahanmuuttajille myös tienä laajempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Toimintaan voivat osallistua järjestöt ja yhdistykset toimialasta ja toiminta-alueesta (maakunnallinen, seudullinen, paikallinen) riippumatta. Kokoukset ovat avoimia kaikille järjestöille. MOVE on kokoontunut syksystä 2008 lähtien.
Yhteyshenkilö: Katri Silvonen, katri.silvonen@pksotu.fi, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry


POHJOIS-KARJALAN SENIORITYÖN VERKOSTO

Verkosto suunnittelee yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Ryhmä on kanava kaikille senioreiden kanssa työskenteleville ihmisille. Verkosto kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa, vuorotellen eri toimijoiden tiloissa. Facebookissa ryhmä löytyy nimellä ”Seniorityön verkosto  Pohjois-Karjala”, Facebook-ryhmässä voit jakaa mainoksia omista toiminnoista, keskustella, kysyä vinkkejä tai rakentaa yhteistyötä.
Yhteyshenkilö: Sara Lind, sara.lind@setlementtijoensuu.fi, Joensuun Setlementti ry


POHJOIS-KARJALAN TAIDE JA HYVINVOINTI -VERKOSTO

Pohjois-Karjalan taide ja hyvinvointi -verkosto eli tuttavallisemmin Verkkarit on vuonna 2017 perustettu verkosto, joka kokoaa yhteen maakunnan kulttuurihyvinvoinnista innostuneet ihmiset ja organisaatiot. Verkostossa on mukana mm. kuntien sekä Siun Soten ja yhdistysten edustajia ja yksittäisiä taiteilijoita. Verkoston tavoitteena on luoda kontakteja eri toimijoiden välille, lisätä tietoisuutta taiteesta ja kulttuurista osana hyvää elämää, kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä kulttuurin saavutettavuutta. Verkosto jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista, ylläpitää keskustelua alan keskeisistä kysymyksistä sekä nostaa esiin aiheen parissa työskenteleviä asiantuntijoita ja taiteilijoita.Keväällä 2021 verkostossa puhalsi uudet tuulet kun kun Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokka sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan -hanke aloittivat toiminnan kehittämiseksi yhteiskehittämiskauden. Tällöin verkosto sai uuden lempinimensä Verkkarit.
Yhteyshenkilöt:
Sanna Kärkkäinen, sanna@osuuskuntapokka.fi, OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokka
Merja Pennanen merja.pennanen@pohjois-karjala.fi, Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan-hanke

Lisätietoa verkostosta ja toiminnasta:
Kulttuurista hyvinvointia -hanke
Yhteisötaide Pohjois-Karjalassa Facebook-ryhmä
Alueverkosto kuuluu valtakunnalliseen Taikusydän-verkostoon


POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTO

Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen, uusien vapaaehtoisten mukaan saanti (rekrytointi) ja yhteiset käytännön toimintojen kehittäminen (esim. ohjaus, koordinointi, koulutus, vapaaehtoisten virkistys ja palkitseminen). Tärkeä osa verkostotyöskentelyä myös toisiin tutustuminen, kokemusten vaihto ja yhteistyön tiivistyminen. Uudet toimijat ovat tervetulleita mukaan verkoston toimintaan!
Yhteyshenkilö: Teija Sivonen, teija.sivonen@kotikartanoyhdistys.fi, Kotikartanoyhdistys ry

Lisätietoa Vapaaehtoistoiminnan verkostosta


PÄMINÄ-VERKOSTO

Päminä -verkosto (päihde-ja mielenterveystyö näkyväksi) on joensuulainen päihde-ja mielenterveystyön toimijoiden verkosto. Verkoston tarkoituksena on toimijoiden keskinäisen tietoisuuden lisääminen ja yhteistyömahdollisuuksien luominen. Tavoitteena on toimintojen kehittäminen alueen ihmisiä palvelevaksi kokonaisuudeksi.
Yhteyshenkilö: Teija Sivonen, teija.sivonen@kotikartanoyhdistys.fi, Kotikartanoyhdistys ry


YTY – MAAKUNNALLINEN YHTEISTYÖFOORUMI

YTY on Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Miepä) ja psykiatrian klinikan, seurakuntien, kolmannen sektorin mielenterveysyhdistysten sekä hankkeiden maakunnallinen yhteistyöfoorumi. Foorumit kokoontuvat alueittain säännöllisesti tiedottamaan uusista toiminnoistaan, sopimaan yhteistyöstä.
Yhteyshenkilöt:  Anni Pesonen (puheenjohtaja), anni.pesonen@pkmielenterveydentuki.fi ja Merja Issakainen (sihteeri) merja.issakainen@siunsote.fi

Lisätietoa YTY-yhteistyöfoorumistaMuokattu viimeksi: 27.08.2021