VERKOSTOT JA TYÖRYHMÄT

Tälle sivustolle kootaan verkostoja ja työryhmiä, joissa Pohjois-Karjalan alueen yhdistyksiä ja järjestöjä on mukana.

ASUNNOTTOMIEN TYÖRYHMÄ
Vuosittaisen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen teemapäivään liittyvän Asunnottomien Yö-tapahtuman järjestäminen sekä asunnottomien tilanteesta käytävän yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.
Lisätietoja: Marko Haakana, Soroppi ry, toiminnanjohtaja, marko.haakana(at)telemail.fi

HEHY-TYÖRYHMÄ
Toteuttaa henkisen hyvinvoinnin ja Mielenterveys viikon tapahtumia Pohjois-Karjalassa.

IHMA-TYÖRYHMÄ
Työryhmä toteuttaa Pohjois-Karjalan alueella valtakunnallista Kuule Köyhää –tapahtumaa.

JOENSUUN SEUDUN RASISMIN VASTAINEN TYÖRYHMÄ
Joensuussa toimiva rasisminvastainen työryhmä. Tehtävänämme on ennaltaehkäistä rasismia sekä puuttua tilanteisiin, joissa ihmiset kohtaavat rasismia ja syrjintää. Ryhmämme koostuu viranomaisista sekä järjestöjen edustajista. Meihin saa yhteyden Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen kautta: http://jomoni.fi/contact/
Ryhmän Facebook-sivut


JOULUMAA-TYÖRYHMÄ

Vuosittaisen sosiaalisin perustein tapahtuvan jouluruokailutapahtuman järjestäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.
Lisätietoja: Taina Ben Daoud, pktt.taina@saunalahti.fi


JÄRJESTÖASIAN NEUVOTTELUKUNTA JANE

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne ja yhteinen toimintaelin. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa sekä yhtenä maakuntauudistuksen muutosfoorumina.

    • Paikallis-Janet
      Paikallis-Jane on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-Janejen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.  Paikallis-Janeissa on 7-8 jäsentä, joista 1-2 on nimetty yhdistysagenteiksi, yhdistysten yhteyshenkilöiksi. Kaupungin tai kunnan yhteyshenkilöt ovat mukana kokouksissa.Pohjois-Karjalassa toimii kolme paikallis-Janea:

Janen koulutustyöryhmä (JaneKo)
JANEn koulutustyöryhmän tehtäviin kuuluu erilaisten koulutustilaisuuksien, foorumien ja tapahtumien järjestäminen sekä osallistuminen erilaisten teematilaisuuksien ja -vuosien ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutustyöryhmän jäsenistä osa on Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniä. Osa taas on muita järjestötoimijoita, joilla on järjestötyön osaamista ja kiinnostusta yhteistyöhön. Jos kiinnostuit koulutustyöryhmän toiminnasta ja  haluat olla mukana, ota rohkeasti yhteyttä! hanna.kaariainen(at)pksotu.fi

 

LAPSIASIARYHMÄ
Joensuun Perheentalon lastenraatitoiminnan ja alueen virkamiehille esitetyn lapsiasiamiehen toimen perustamisen esityksen myötä (vuonna 2012) muotoutui Lapsiasiaryhmä, jossa eri organisaatioiden edustajien ryhmittymä pohtii lapsia koskevaa osallisuutta, lapsenoikeusperusteisuutta ja lapsen oikeuksia. Ryhmän tavoitteena on syventää osaamista ja ymmärrystä näistä teemoista sekä tiedottaa ja kouluttaa teemaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ryhmällä on vahva vaikuttamisen rooli.


MOVE –  POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖJEN MONIKULTTUURISUUSVERKOSTO

Verkoston tarkoituksena on edistää Pohjois-Karjalan monikulttuurisuutta ja kotoutumista edistäviä toimintoja sekä  saada järjestöt ottamaan maahanmuuttajat paremmin toimintaansa ja tehdä järjestötoimintaa tutuksi maahanmuuttajille myös tienä laajempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Toimintaan voivat osallistua järjestöt ja yhdistykset toimialasta ja toiminta-alueesta (maakunnallinen, seudullinen, paikallinen) riippumatta. Kokoukset ovat avoimia kaikille järjestöille. MOVE on kokoontunut syksystä 2008 lähtien.
Lisätietoja:  Ville Elonheimo, P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry, ville.elonheimo(at) pksotu.fi, puh. 045 116 2060.


POHJOIS-KARJALAN SENIORITYÖN VERKOSTO
Verkosto suunnittelee yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Ryhmä on kanava kaikille senioreiden kanssa työskenteleville ihmisille. Verkosto kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa, vuorotellen eri toimijoiden tiloissa. Facebookissa ryhmä löytyy nimellä ”Seniorityön verkosto  Pohjois-Karjala”, Facebook-ryhmässä voit jakaa mainoksia omista toiminnoista, keskustella, kysyä vinkkejä tai rakentaa yhteistyötä.
Lisätietoja verkostosta: Sara Lind,  Joensuun Setlementti ry,  p. 040-767 2088, sara.lind@setlementtijoensuu.fi


POHJOIS-KARJALAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN VERKOSTO

Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen, uusien vapaaehtoisten mukaan saanti (rekrytointi) ja yhteiset käytännön toimintojen kehittäminen (esim. ohjaus, koordinointi, koulutus, vapaaehtoisten virkistys ja palkitseminen). Tärkeä osa verkostotyöskentelyä myös toisiin tutustuminen, kokemusten vaihto ja yhteistyön tiivistyminen. Uudet toimijat ovat tervetulleita mukaan verkoston toimintaan!
Lisätietoja: Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkosto


YHDISTYSTEN VIESTINTÄRINKI
Yhdistysten 2-3 krt/v kokoontuva viestintärinki on avoin kaikille yhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka haluavat olla mukana vaihtamassa kokemuksia ja kehittämässä omaa yhdistysten yhteistä viestintää.
Lisätietoja: Viestintäkoordinaattori Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, marleena.laakso(at)pksotu.fi

 

Voit ilmoittaa verkoston tai työryhmän sivulle: jelli@pksotu.fi

 

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 15.02.2018