VERKOSTOT JA TYÖRYHMÄT

Tälle sivustolle kootaan verkostoja ja työryhmiä, joissa Pohjois-Karjalan alueen yhdistyksiä ja järjestöjä on mukana.

Asunnottomien Yö-työryhmä
Vuosittaisen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen teemapäivään liittyvän Asunnottomien Yö-tapahtuman järjestäminen sekä asunnottomien tilanteesta käytävän yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.
Lisätietoja: Marko Haakana, Soroppi ry, toiminnanjohtaja, marko.haakana(at)telemail.fi

Hehy-työryhmä
Toteuttaa henkisen hyvinvoinnin ja Mielenterveys viikon tapahtumia Pohjois-Karjalassa.

Ihma-työryhmä
Työryhmä toteuttaa Pohjois-Karjalan alueella valtakunnallista Kuule Köyhää –tapahtumaa.

Joulumaa -työryhmä
Vuosittaisen sosiaalisin perustein tapahtuvan jouluruokailutapahtuman järjestäminen. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Marko Haakana, Soroppi ry, marko.haakana(at)telemail.fi

Mania-työryhmä
Joensuun alueella mielenterveystyötä tekevien toimijatahojen yhteinen keskustelu- ja suunnittelutyöryhmä. Työryhmä on avoin kaikille ko. aiheista kiinnostuneille tahoille.
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Marko Haakana, Soroppi ry, marko.haakana(at)telemail.fi

Yhdistysten viestintärinki
Yhdistysten 2-3 krt/v kokoontuva viestintärinki on avoin kaikille yhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka haluavat olla mukana vaihtamassa kokemuksia ja kehittämässä omaa yhdistyten yhteistä viestintää.
Lisätietoja: Viestintäkoordinaattori Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, marleena.laakso(at)pksotu.fi

Joensuun seudun rasismin vastainen työryhmä
Joensuussa toimiva rasisminvastainen työryhmä. Tehtävänämme on ennaltaehkäistä rasismia sekä puuttua tilanteisiin, joissa ihmiset kohtaavat rasismia ja syrjintää. Ryhmämme koostuu viranomaisista sekä järjestöjen edustajista. Meihin saa yhteyden Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen kautta: http://jomoni.fi/contact/
Ryhmän Facebook-sivut

MOVE – Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto
Verkoston tarkoituksena on edistää Pohjois-Karjalan monikulttuurisuutta ja kotoutumista edistäviä toimintoja sekä  saada järjestöt ottamaan maahanmuuttajat paremmin toimintaansa ja tehdä järjestötoimintaa tutuksi maahanmuuttajille myös tienä laajempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Toimintaan voivat osallistua järjestöt ja yhdistykset toimialasta ja toiminta-alueesta (maakunnallinen, seudullinen, paikallinen) riippumatta. Kokoukset ovat avoimia kaikille järjestöille. MOVE on kokoontunut syksystä 2008 lähtien.
Lisätietoja:  Ville Elonheimo, P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry, ville.elonheimo(at) pksotu.fi, puh. 045 116 2060.

Vapaaehtoistoiminnan verkosto
Vapaaehtoistoiminnan verkoston tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen, uusien vapaaehtoisten mukaan saanti (rekrytointi) ja yhteiset käytännön toimintojen kehittäminen (esim. ohjaus/koordinointi, koulutus, vapaaehtoisten virkistys ja palkitseminen). Tärkeä osa verkostotyöskentelyä myös toisiin tutustuminen, kokemusten vaihto ja yhteistyön tiivistyminen. Uudet toimijat ovat tervetulleita mukaan verkoston toimintaan!
Lisätietoja:  Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Eija Vatanen, P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry, eija.vatanen (at) pksotu.fi.

 

Voit ilmoittaa verkoston tai työryhmän sivulle: jelli@pksotu.fiMuokattu viimeksi: 28.08.2017