HYVINVOINTIALUEEN JÄRJESTÖAVUSTUKSET

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue myöntää järjestöille toiminta-avustuksia sekä tukee järjestöjä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksien avulla.

Hyvinvointialue voi myöntää avustuksia Pohjois-Karjalassa toimiville rekisteröidyille yleishyödyllisille järjestöille sekä maakuntarajat ylittäville järjestöille, joiden avustettava toiminta kohdistuu kokonaisuudessaan pohjoiskarjalaisiin.

Avustettavan toiminnan tulee sisällöltään kiinnittyä hyvinvointialueen tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämiseen. Tämänkaltaista toimintaa on

 • eri ikäisten arjen ja toimintakyvyn tukeminen
 • kulttuurihyvinvointityö
 • mielenterveys-, päihde- ja kriisityö
 • turvallisuus ja varautuminen
 • sairausryhmiin, sairauksien ehkäisyyn ja vammaisuuteen kiinnittyvä toiminta
 • sotaveteraanien ja -invalidien toimintakyvyn tukeminen

Avustettavan tai muulla yhteistyösopimuksella tuettavan toiminnan tulee myös kiinnittyä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen keskeisiin ilmiöihin, joita ovat

 • mielenterveyden edistäminen
 • ehkäisevä päihdetyö
 • osallisuuden edistäminen
 • yksinäisyyden ehkäisy
 • ylipainon ja lihavuuden ennaltaehkäisy.

HAKUAIKA:

Hyvinvointialueen toiminta-avustusten hakuaika on 15.12.2022-22.1.2023 ja tuona aikana toiminta-avustusten hakulomake on auki.

Kumppanuuksien ja yhteistyösopimusten hakulomake on auki 11.11.2022 lähtien ja linkki hakulomakkeeseen löytyy hyvinvointialueen järjestöyhteistyön nettisivuilta.

Lisätietoa hyvinvointialueen järjestöavustuksista  löydät Hyvinvointialueen järjestöyhteistyösivuilta.

LISÄTIETOA
Minna Patama, projektisuunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskushanke
puh. 013 330 4697
minna.patama(at)siunsote.fiMuokattu viimeksi: 17.11.2022