VAPAAEHTOISTYÖ,VERTAISTUKI, TUKIHENKILÖ – JA YSTÄVÄTOIMINTA

JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAT  TAI NIIDEN TOIMEKSIANTAMAT OPINNÄYTETYÖT:

Vertaistuki diabetesta sairastavan arjessa: posterit diabetesyhdistykselle
Levänen Elena, Savolainen Maura (2022)
Joensuun Seudun Diabetes ry

Vertaistukiryhmä vanhemmille – ”Oli kivaa nähdä toisia vauvoja ja vanhempia!
Kortelainen Jaana (2021)
Toimeksiantaja Joensuun Perheentalo

Vertaistukiryhmä läheisensä menettäneille
Mutanen Heidi (2021)
Toimeksiantaja Joensuun Setlementti ry

KEHOPOSITIIVISUUS JA KEHON HYVINVOINTI LIIKUNNAN KEINOIN – LUENTODIASARJA OUTOKUMMUN SYDÄNYHDISTYKSELLE
Antikainen Esa (2021)
Toimeksiantaja Outokummun Sydänyhdistys

Vapaaehtoisten ryhmänohjaajien hyvinvoinnin tukeminen Metsämieli-harjoitteita opastavilla videoilla
Martikainen Kati, Syysvuo Ruska (2021)
Toimeksiantaja Kotikartanoyhdistys ry

Vertaistapaaminen lehmänmaitoallergisten lasten vanhemmille
Halonen Paula, Kalinen Julia (2020)
Toimeksiantaja Lähiötalo, Joensuu

VAPAAEHTOISET VASTAANOTTOKESKUKSESSA : – ” Kantapiän kautta… etteenpäin on piästy” (2017)
Tuononen, Eija; Rask, Inka
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Suomen Punainen Risti/ Savo-Karjalan piiri

Vertaistuki apuna tupakoinnin lopettamisessa : Haastattelututkimus työttömille ja mielenterveyskuntoutujille (2017)
Sykkö, Anniina
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Filha ry

KULJE KANSSANI : Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n tukihenkilötoiminnan käynnistäminen (2016)
Nikkinen, Iiris
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry

YKSIN EI TARVITSE JAKSAA- opas psyykkisesti oireilevan lapsen vanhemmille (2016)
Rosenius, Laura
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset-FinFami ry

Äitien yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. ”Myö yhessä”-vertaistuki yksinäisille äideille. (2016)
Puhakka-Vartiainen, Tiina
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: ViaDia Joensuu ry

”Siihen se innostus lässähti” : Kansalaisjärjestöjen kehittämishaasteita vapaaehtoisten motivaation näkökulmasta tarkasteltuna (2014)
Silvonen, Katri
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry:n saattotukihenkilöiden koulutuksen ja tuen tarve (2014)
Mertanen, Riitta
Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Tukihenkilökoulutuksen käyneiden kokemuksia koulutuksesta ja tukihenkilötoiminnasta (2014)
Piiroinen, Mira, Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Kotikartanoyhdistys ry

Millaisia valmiuksia tukihenkilökoulutus antaa valtakunnallisessa kriisipuhelimessa toimimiseen?  (2013)
Huttunen, Jenni; Jormanainen, Ida.
Karelia-ammattikorkeakoulu

Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Suomen Punaisen Ristin paikallisosastojen puheenjohtajille   (2013)
Nuutinen, Ismo.
Karelia-ammattikorkeakoulu.

Vertaistukitoiminta äitiyshuollon palveluiden tukena Liekku ry:n jäsenten kokemana  (2012)
Hämäläinen, Mari; Paloperä, Hanna.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Liekku ry

Vertaistuen ja vertaistukihenkilökoulutuksen merkitys mielenterveyskuntoutujalle
(2012)
Rinkinen, Rami-Matti. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Itäinen tiimi ry

”Nöyrä, ymmärtävä ja kannustava” – Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyön johtamisen kehittämishaasteet   (2012).
Hänninen, Tuija.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Vertaistukitoiminta, arjen kantava voima – kokemustiedon ja asiantuntijatiedon kohtaaminen (2011)
Kirsi Martiskainen, Kati Timoskainen.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

Ryhmänohjaajien kokemuksia maahanmuuttajien vertaistukiryhmistä.  (2011)
Yulia Räsänen, Niina Tirkkonen.
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu.

Ongelmapelaajien vertaistukiryhmien moniääninen vuorovaikutus  (2011)
Riikka, Ränninranta. Pro Gradu. Sosiaalipsykologia.Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos. Itä-Suomen yliopisto.

Kohtaamispaikkana Ystävänpysäkki : Nurmeksen Ystävänpysäkin merkitys 65 – 80 vuotiaille ikääntyville ihmisille (2011).
Krohns, Eeva
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.

Ristiläinen auttaa vapaaehtoisesti” : Tutkimus ensiapuryhmien vapaaehtoisten motivaatiosta ja sitoutumisesta  (2010)
Lämsä, Kia.
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Nuoriso- ja kansalaistoiminnan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja:Suomen Punaisen Ristin (SPR) Savo-Karjalan piirin ensiapuryhmätoiminnan kehitystyöryhmä.

Kehitysvammaisten nuorten sosiaalisten suhteiden tukeminen leirin keinoin : lopputuotteena opas leirinjärjestäjän avuksi (2010)
Ikonen, Virpi.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: Ilomantsin-Tuupovaaran kehitysvammaisten Tuki ry.

Ryhmästä vertaistukea ja tietoa muistisairasta hoitavan omaisen jaksamisen tueksi : päivätoimintaryhmä omaishoitopariskunnille, joilla omaishoidon tuen kriteerit eivät vielä täyty (2010).
Saariaho, Annika ja Weeman, Kirsi.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: Joensuun seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.

Kävijöiden kokemuksia päiväkeskuksesta (2010).
Niemi, Merja.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.


MUITA PAIKALLISTA VAPAAEHTOISTOIMINTAA KÄSITTELEVIÄ OPINNÄYTETÖITÄ:

”Avun voi maksaa väkivelekasilla” : ikäihmisten keskinäisen vertaistoiminnan muodot ja merkitys maaseudulla (2011). Nevalainen, Tiina-Riitta. AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Ikävoimaa–Older People for Older People -hanke.Muokattu viimeksi: 01.06.2022