IKÄIHMISET, VANHUSTYÖ


YHDISTYKSIÄ KOSKEVAT TAI NIIDEN TOIMEKSIANTAMAT OPINNÄYTETYÖT:

Ikäihmisten kokemuksia sähköisistä yhteydenpitokanavista sosiaalisen toimintakyvyn tukena poikkeusaikana
Hakulinen Tarja (2021)
Toimeksiantaja ViaDia Joensuu ry

Ikäihmisten mielen hyvinvointi arjessa: Luova muistelutyö, Green Care ja ääni-itku mielen hyvinvoinnin työvälineinä
Ruokolainen Aila, Talvio Riitta (2021)
Toimeksiantaja ToriKievari

MARKET STUDY ON MARBELLA, SPAIN Case: Suomen Seniorikodit ry
Turunen Jutta (2021)
Toimeksiantaja Suomen Seniorikodit ry

Kanta-palvelu osana ikäihmisten terveydenhoitoa: Kanta-palvelun ohjaustuokio ikäihmisille
Halonen Maija, Jaatinen Tytti, Tanskanen Iina (2021)
Toimeksiantaja Kohtaamispaikka Ellinkulma

KAATUMISEN EHKÄISY – Ohjelehtinen ikäihmisille
Hinkkanen Nea, Turunen Riina (2020)
Toimeksiantaja ViaDia Joensuu ry ja Ehtoovirkku-hanke

Kokemuksellisen yksinäisyyden ehkäisy järjestölähtöisesti yli 65-vuotiailla miehillä (2020)
Haakana Marko
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus-Infotilaisuus Torikievarin asiakkaille (2020)
Andersson Heli, Kaajanen Tanja
Toimeksiantaja Torikievari

Ikäihmisten kokemuksia Torikievari-hankkeesta – ”Siel on kuiteki niin paljon sellasta, että jokkainen sieltä löytää jottain itelleen” (2020)
Anne Mähönen, Minna Mutanen
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry.

Ikääntyvien yksinäisyys ja osallisuus: Osallistava tilaisuus Kevättalven kahvihetki (2020)
Raili Nenonen, Elina Ryynänen
Karelia-ammattikorkeakoulu opinnäytetyö sosiaalialan koulutus

Ikämiehiin kohdistuva etsivä vanhustyö Pohjois-Karjalassa-Ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia (2019)
Hanna Piiponniemi, Minna Rissanen
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Perhehoidon vaikutus ikäihmisen toimintakykyyn omaisen näkökulmasta (2019)
Hietava Kati, Kettunen Silja
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Perhehoitoliitto ry

Muistihoitajat kehittämässä muistisairaan hoitoa Siun Sotessa (2017)
Hirvonen Jaana, Nykänen-Juvonen Sari.
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantajat: Siun Sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan Muisti ry

Kohtaamispaikkana Ystävänpysäkki : Nurmeksen Ystävänpysäkin merkitys 65 – 80 vuotiaille ikääntyville ihmisille (2011)
Krohns, Eeva
AMK-opinnäytetyö.Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: Pielisen – Karjalan Kehittämiskeskus PIKES

Elämän parasta aikaa itsenäisenä ihmisenä : ikääntyneiden näkemyksiä Joensuun Kansalaistalosta (2004)
Hakala, Nina.
AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu.Muokattu viimeksi: 06.05.2022