IKÄIHMISET, VANHUSTYÖ

YHDISTYKSIÄ KOSKEVAT TAI NIIDEN TOIMEKSIANTAMAT OPINNÄYTETYÖT:

Ikämiehiin kohdistuva etsivä vanhustyö Pohjois-Karjalassa-Ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia (2019)
Hanna Piiponniemi, Minna Rissanen
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Perhehoidon vaikutus ikäihmisen toimintakykyyn omaisen näkökulmasta (2019)
Hietava Kati, Kettunen Silja
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Perhehoitoliitto ry

Muistihoitajat kehittämässä muistisairaan hoitoa Siun Sotessa (2017)
Hirvonen Jaana, Nykänen-Juvonen Sari.
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantajat: Siun Sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan Muisti ry

Kohtaamispaikkana Ystävänpysäkki : Nurmeksen Ystävänpysäkin merkitys 65 – 80 vuotiaille ikääntyville ihmisille (2011)
Krohns, Eeva
AMK-opinnäytetyö.Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: Pielisen – Karjalan Kehittämiskeskus PIKES

Elämän parasta aikaa itsenäisenä ihmisenä : ikääntyneiden näkemyksiä Joensuun Kansalaistalosta (2004)
Hakala, Nina.
AMK-opinnäytetyö : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Joensuu.


Muokattu viimeksi: 19.02.2020