TYÖLLISTYMINEN, TYÖELÄMÄ


YHDISTYKSIÄ KOSKEVAT OPINNÄYTETYÖT:

VAUVATREFFIT-opas Joensuun Perheentalon työntekijöille ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
Savikko Maria (2022)
Toimeksiantaja Pelastakaa Lapset Ry ja Joensuun Perheentalo

Vastaistutettujen kuusen paakkutaimien selviytyminen kuumasta ja kuivasta kesästä Pohjois-Karjalassa
Okkonen Markku (2021)
Toimeksiantaja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala

Winpos-kassajärjestelmän käyttöohje Rajasotilaskodille
Hyvönen Sanna-Mari (2021)
Toimeksiantaja Rajasotilaskotiyhdistys Ry

Fotogrammetrialla ja yksinpuintulkinnalla tuotetun puustotiedon luotettavuus
Ravaska Mari, Solehmainen Anu (2021)
Toimeksiantaja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala Ry

Markkinoinnin vuosikello suomalaisissa talviurheilutapahtumissa
Laukkanen Henna-Riikka (2021)
Toimeksiantaja Kontiolahden Urheilijat ry

Kyl mä koen, et oon saanut ääneni kuuluviin”: kokemusasiantuntijan työ asunnottomien palveluissa
Väyrynen Marianna, Venäläinen Anna (2021)
Toimeksiantaja Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry)

KUNTOKIEVARIN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA
Wesslin Taru, Kerkkonen Jenni (2021)
Toimeksiantaja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry

SM-Itärallin 2019 asiakastyytyväisyys
Marola Henriikka (2020)
Toimeksiantaja Joensuun Urheiluautoilijat ry

”SE ON JO YKSISTÄÄN MERKITYKSELLISTÄ, ETTÄ IHMISTÄ KUUNNELLAAN EIKÄ VÄHEKSYTÄ NIITÄ ONGELMIA EIKÄ SUURENNELLA NIITÄ ONGELMIA” : Merkityksellisiä asioita oman työllistymisen polulla. (2017)
Pesonen, Tanja; Siimestö, Mia
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalansosiaaliturvayhdistys Ry, KAIKU-hanke

Selvitys sosiaalialan työntekijöiden työhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä Pohjois-Karjalassa (2016)
Pirhonen, Minna
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Talentia Pohjois-Karjala ry

Arjenhallintaa Varikolla : Materiaali arjenhallintaryhmän ohjaukseen (2016)
Sorjonen, Helena; Laine, Tarja
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja:ViaDia Joensuu ry, Varikko Pohjois-Karjala hanke

”OIKKEE IHMINEN TUOHON HOMMAAN JA TEKKEE OIKEESTI KAIKKENSA” : Polkuja yrityksiin -projektin asiakkaiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta (2013)
Siilin, Marika.
Karelia-ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/ Polkuja yrityksiin -projekti

Yhdistys vaikeasti työllistettävien työnantajana: Yhdistysten yhteisen perehdyttämismallin kehittäminen (2012)
Helena, Juvonen
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

”Se oli ku taivaan lahja, ku se tuli – putos postiluukusta” – Profiloidu osaajaksi -hankkeen asiakkaiden kokemuksia hankkeen asiakkuudesta ja yksilövalmentajan tuesta (2010)
Kaija Turunen
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan – ja nuorisotyön koulutusohjelma.
Työn tilaaja: Honkalampi-säätiö / Profiloidu osaajaksi -hanke.

Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa : Kotitalkkari-projektiin työllistyneiden kokemuksia työllistymisestään ja sen vaikutuksista heidän toimijuuteensa (2010) Mirja Mölsä
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin Kotitalkkari-projekti.

 Muokattu viimeksi: 06.05.2022