PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖ

YHDISTYKSIÄ KOSKEVAT  TAI NIIDEN TOIMEKSIANTAMAT OPINNÄYTETYÖT:

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n Voimavaroja! -päiväleiri apuna nuorten aikuisten voimavarojen tukemisessa (2020)
Heidi Asikainen, Viivi Kemppainen
Karelia-Ammattikorkeakoulu sosiaalialan koulutusohjelma
Toimeksiantaja Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset –FinFami ry

Tuki ja osallisuus päihdekuntoutuksessa (2019)
Hanna Rautio
Karelia-Ammattikorkeakoulu opinnäytetyö sosiaalialan koulutusohjelma

Entisten päihteiden käyttäjien kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista (2017)
Niiranen, Simo; Ojanen, Simo
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Voimavarat mielenterveyden vahvistajina – valokuvaprojekti ehkäisevän lastensuojelun pienryhmässä (2017)
Toroskainen, Piia
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Joensuun Pelastakaa Lapset ry

Uudet tuulet kriisin jälkeen:  Tuotoksena ohjaajan opas Joensuun Kriisikeskukselle elämäntaitoryhmän pitämiseen (2012).
Teija Sivonen.  Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Joensuun Kriisikeskus.

Omaistyön prosessin kuvaus : Omaisen matka mielenterveyskuntoutujan rinnalla -opaslehtinen (2012) Halonen, Ulla-Maija; Tuppurainen, Heli-  Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

”Miten mukavaa silleen yhteen hiileen puhalttaa” : Toiminnallisen ryhmän merkitys mielenterveyskuntoutujan omaisen jaksamiselle (2012)
Remes, Ulpu; Korhonen, Sini. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Pohjois-Karjalan yhdistys

Mielenterveyskuntoutujien vertaistuen toteutumisen haasteet ja hyödyt (2012).
Tyrväinen, Jaana. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry

Mistä voimaa selviytymiseen, kun läheiseni ei jaksanut enää elää: Itsemurhan tehneiden läheisten kokemuksia selviytymisessä tukeneista voimavaroista ja niiden riittävyydestä (2012) .
Airaksinen Titta, Jenni Holopainen .Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Joensuun Kriisikeskus

Elämää Etapissa : Kuntoutujien kokemuksia asumisesta ja kuntoutumisesta yhteisökoti Etapissa (2010).
Uutela, Mikko. Opinnäytetyö, Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Nuoriso- ja kansalaistoiminnan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: Etappi ry.

 Muokattu viimeksi: 26.11.2020