OMAISHOITO

JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAT TAI NIIDEN TOIMEKSIANTAMAT OPINNÄYTETYÖT:

”Tää on miun elämä ja tämmönen tästä tuli” : TYÖIKÄISTEN OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSIA ANSIOTYÖN JA OMAISHOIDON YHDISTÄMISESTÄ (2019) Hokkanen, Jenni ja Tiainen Jaana. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Joensuun seudun omaishoitajat ry.

Vertaisryhmän merkitys muistisairaan puolison omaishoitajana toimivalle: ” Myö on siellä itketty ja naurettu”  (2012) Pakarinen, Virpi. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.
Toimeksiantaja: Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Yhteinen Polku-hanke

Ryhmästä vertaistukea ja tietoa muistisairasta hoitavan omaisen jaksamisen tueksi : päivätoimintaryhmä omaishoitopariskunnille, joilla omaishoidon tuen kriteerit eivät vielä täyty (2010). Saariaho, Annika ja Weeman, Kirsi.Opinnäyte: AMK-opinnäytetyö: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Toimeksiantaja: Joensuun seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.


Muokattu viimeksi: 07.11.2019