MONIKULTTUURISUUS, MAAHANMUUTTAJAT

YHDISTYKSIÄ KOSKEVAT TAI NIIDEN TOIMEKSIANTAMAT OPINNÄYTETYÖT:

Thesis on multiculturality and immigrants, list limited to thesis on or intructed by associations:

Kokemuksia elämästä Joensuussa : Videoteos viiden maahanmuuttajan arjen kokemuksista Joensuussa (2020)
Piia Honkanen, Mari Väänänen
Karelia-Ammattikorkeakoulu sosiaalialan koulutusohjelma
Toimeksiantajana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Paperittomia auttavien näkemyksiä Suomen paperittomien tilanteesta (2020)
Karoliina Vallius
Karelia-Ammattikorkeakoulu opinnäytetyö sosiaalialan koulutusohjelma

Suomalaiset kasvikset osaksi maahanmuuttajien arkea (2019)
Honkanen Henna
Myller Tanja
Karelia- ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: ViaDia ry, Lähiötalo

Työkirja Maahanmuuttajille (2018)
Eronen Eveliina
Uski Jenny
Karelia- ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Terveyssanasto venäjänkielisille maahanmuuttajille (2017)
Ristola, Svetlana
Karelia-ammttikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Kansalaistalo

MAAHANMUUTTAJIEN MATKA KOHTI TYÖLLISTYMISTÄ (2017)
Luhtaniemi, Matti; Ikonen, Mari
Karelia-ammttikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/Jake-hanke

Maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukeminen : ”Oma identiteetti tulee säilyttää vaikka missä asut.” (2016)
Mantsinen De Macario, Riia; Hara, Jaana
Karelia-ammttikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Lieksan Somaliperheyhdistys ry:n Leijat-hanke

Järjestöjen monikulttuuriset mahdollisuudet Joensuussa, Kiteellä ja Lieksassa (2013)
Nevalainen, Marja
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: JoMoni

ITSETUNNON VAHVISTAMINEN OSANA OMAKIELISTEN KOTOVALMENTAJIEN AMMATILLISUUTTA : Työkalupakki kotovalmentajien kouluttamiseen (2013)
Nevalainen, Noora
Karelia-ammattikorkeakoulu
Toimeksiantaja: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Tule mukaan, sinä olet tärkeä! : Venäjältä Suomeen muuttaneiden henkilöiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen järjestötoiminnassa (2013)
Kääriäinen, Hanna
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ryhmänohjaajien kokemuksia maahanmuuttajien vertaistukiryhmistä (2011)
Yulia Räsänen, Niina Tirkkonen
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Venäläisvanhempien mielipiteitä lasten kerhotoiminnasta monikulttuurisessa toimintakeskus Vatakassa  (2011)
Hakkarainen Annika
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuoristyön koulutusohjelma

Vapaa-ajan infokansio Kontioniemen vastaanottokeskuksen asukkaille  (2010)
Niemi Nella
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: SPR:n Kontioniemen vastaanottokeskus.

Vastaanottokeskuksen somali- ja kurdiasukkaiden vapaa-ajanviettotoiveiden kartoittaminen (2010)
Säkkinen, Krista
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Nuoriso- ja kansalaistoiminnan koulutusohjelma.
Toimeksiantaja: SPR:n Kontioniemen vastaanottokeskus.Muokattu viimeksi: 29.06.2021