Järjestöt mukana kuntien hyvinvointikertomusten laadinnassa

Järjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita kuntien hyvinvointityössä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Järjestöt toimivat lähellä ihmisten arkielämää ja tunnistavat kohderyhmänsä tarpeita. On tärkeää, että järjestöt otetaan tiiviisti mukaan tekemään kuntien hyvinvointikertomuksia.

Järjestöt ovat osallistuneet kuntien hyvinvointikertomuksien laadintaan eri kunnissa Pohjois-Karjalassa. Järjestöt ovat olleet mukana ja tuoneet asiantuntemustaan kuntien hyvinvointikertomusprosesseihin erilaisin keinoin: järjestöillat, järjestökyselyt,  paikallis-JANEt, hyvinvointiryhmät/laajennetut johtoryhmät, kuntatapaamiset, maakunnalliset hyte-toimijoiden työkokoukset.

Alla esimerkkejä siitä, kuinka järjestöt ovat osallistuneet kuntien hyvinvointikertomuksien/suunnitelmien laadintaan.

Järjestöillat/järjestökyselyt

Joensuu:

Joensuun kaupungin laajaa hyvinvointikertomusta (2021-2025) käsiteltiin mm. Joensuun järjestötapaamisessa. Tapaamisessa keskusteltiin ja syvennettiin tietoa joensuulaisten yhdistysten roolista kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Järjestöiltaa suunniteltiin yhdessä yhdistysten kanssa. Hyvinvointikertomukseen oli mahdollisuus myös vaikuttaa vastaamalla sähköiseen kyselyyn.

Järjestöiltä saatavaa tietoa hyödynnettiin Joensuun kaupungin hyvinvointikertomuksen valmistelussa ja yhteistyössä määriteltiin myös yhteisiä tavoitteita järjestö-kuntayhteistyön kehittämiseksi. Joensuun kaupungin hyvinvointikertomuksen tekemisessä hyödynnettiin myös Pohjois-Karjalan järjestökyselystä saatuja tuloksia.

Ohjelma

Kysymyksiä:

Järjestöni rooli hyvinvointityössä Joensuussa

  • Mitä yhteisöni voi tehdä joensuulaisten hyvinvoinnin edistämiseksi?
  • Mitä Joensuun kaupungin ja järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?
  • Minkälaista vuoropuhelua toivotte kaupungin ja järjestöjen välille?
  • Minkälaisia rakenteita toivotte kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle?
  • Joensuun hyvinvointikertomukseen on asetettu monenlaisia tavoitteita. Millä keinoilla ja keiden toimesta tavoitteisiin päästään?(Voit kommentoida yhtä tai useampaa tavoitetta.)
  • kuvaus + Miten kehittäisit kohtaamispaikkatoimintaa Joensuussa? Vastausten perusteella asetetaan tavoite hyvinvointikertomukseen.
  • Ilmianna sellainen indikaattori tai kysely, jota emme ole vielä hoksanneet (esim. kävijätilastot tai jäsenkyselyt)!

Työpajat/etätyöpajat

Työpajassa työryhmän vetäjä johdatteli keskusteluun.
Työpajaan/Webrobol-kyselyssä hyödynnettiin samoja kysymyksiä. Työpajan keskustelijoilla sekä Webrobol-kyselyyn vastaajilla oli hyvinvointikertomus-luonnos käytössään sekä alustus teemaan joko paikan päällä tai striimi/tallennettuna katsottavissa.

Lisätietoja: Heini Lehikoinen, hyvinvointikoordinaattori, Joensuun kaupunki, heini.lehikoinen(at)joensuu.fi, 050 3109 610

 

Kitee

Kiteen kaupunki keräsi ideoita hyvinvointityön kehittämiseen ja hyvinvointikertomukseen useilta eri tahoilta, ja näkemyksiä ja mielipiteitä toivottiin myös järjestöiltä.

Kiteen järjestöillassa käytiin läpi laajan hyvinvointikertomuksen taustoja. Tilaisuuden jälkeen Kiteen kaupunki julkaisi kyselyn, jonka kautta kerättiin järjestöjen ideoita kiteeläisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kyselyssä kerättiin mm. toimenpide-ehdotuksia hyvinvointikertomuksen kärkiteemoihin. Osaa laajan hyvinvointikertomuksen hyvinvoinnin ideoista hyödynnettiin myös uuden kuntastrategian valmistelussa.

Lisätietoja:

Matias Valoaho, sivistysjohtaja, Kiteen kaupunki matias.valoaho(at)kitee.fi, 0401051137
Tapio, Niskanen, vapaa-aikapäällikkö, Kiteen kaupunki, tapio.niskanen(at)kitee.fi, 0401051189

 

Nurmes

Nurmeksessa järjestöiltä pyydettiin toimenpide-ehdotuksia Nurmeksen hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2024 sähköisellä kyselylomakkeella. Toimenpide-ehdotukset saivat olla suuria tai pieniä, pelkästään omaa yhteisöä koskevia tai koko kaupungin laajuisia, esityksiä nykyisen toimintavan muuttamiseksi, resurssien uudelleenjärjestelyä tai uudenlaisen yhteistyön käynnistämistä esimerkiksi kaupunki tai yhdistys toteuttajana.

Kysymykset per teema:

  • Mitkä kolme eri toimenpidettä yhdistyksenne mielestä voi edistää tavoitteen toteutumista?
  • Millä kolmella eri toimenpiteellä yhdistyksenne voi edistää tavoitteen toteutumista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa?

Kyselyn tulokset käsitellään hyte- työryhmässä, jossa toimenpide-ehdotuksista tehdään vaikuttavuuden arvio ja valitaan soveltuvimmat toimenpiteet. Hyte-työryhmässä on mukana myös kunnan järjestöyhteyshenkilö. Vaikuttamistoimielimet, lautakunnat, hallitus ja valtuusto käsittelevät ja hyväksyvät hyvinvointisuunnitelman.

Vastauksia saatiin 28 järjestöltä, 17 tiimiltä ja kolmelta sidosryhmältä. Yhteensä toimenpide-ehdotuksia tuli 833 kappaletta. (Nurmeksen kaupungin nettisivut)

Lisätietoja: Anu Huusko, ma. yhteisökoordinaattori, Nurmeksen kaupunki,
anu.huusko(at)nurmes.fi, 04010 45723


Paikallis-JANEt

Outokumpu

Outokummussa hyvinvointikertomusta on käsitelty paikallis-JANEssa. Paikallis-JANE on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-JANEjen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.

 
Laajennetut johto-/hyvinvointiryhmät

Rääkkylä

Rääkkylässä yhdistyksen edustaja (Paikallis-JANEn, paikallisen järjestöyhteistyöryhmän kautta) oli mukana kunnan laajennetussa johtoryhmässä tuomassa järjestönäkökulmaa hyvinvointikertomukseen ja toimenpide-ehdotuksiin.

 

Kuntakierrokset

Kuntien sidosryhmätoimijat Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Kunta-HYTE 2.0  -hanke, Siun soten kehittämisyksikkö ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys toteuttivat kuntakierroksen syksyn 2020 aikana, jolla tuettiin kuntien hyvinvointisuunnittelua ja kansalaisyhteiskunnan osallisuutta yhteiseen suunnitteluun.

 

 

Lisätietoja:

Kari Hyvärinen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Kunta-HYTE 2.0 -hanke, kari.hyvarinen(at)pkkansanterveys.fi, 044 322 4848

Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, JANE maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä -hanke, hanna.kaariainen(at)pksotu.fi, 044 715 2060

 

Koonti: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus 2021Muokattu viimeksi: 09.06.2022