YHDISTYKSET JA KUNNAT

Yhdistykset tukevat monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla asukkaille  toimintaa, tekemistä ja yhdessäolon kokemuksia. Yhdistykset voivat tuoda kuntalaisten äänen päätöksentekoon ja antaa omaa osaamistaan ja kokemustaan yhteiseen kehittämistyöhön.

Yhdistykset ja kunnat järjestävät yhteistyössä monenlaista toimintaa, esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Monet kunnat tukevat yhdistysten toimintaa mm. erilaisin avustuksin ja tarjoaa tiloja yhdistysten käyttöön. Useimmissa kunnissa on nimetty järjestöyhteistyöhenkilö, joka mahdollistaa järjestöjen ja kunnan koordinoidumman yhteistyön. Yhdistysten ja kunnan välisen yhteistoiminnan periaatteita on koottu Kontiolahdella ja Liperissä  järjestöyhteistyön ohjeeseen.

Yhdistykset ovat mukana monissa kunnan kokoamissa vaikuttamisryhmissä, esimerkiksi vanhusneuvostoissa ja vammaisneuvostoissa,  hyvinvointityöryhmissä ja erilaisissa osallisuus- tai kansalaistoimikunnissa. Pohjois-Karjalan kuntiin on perustettu paikalliset järjestöasiain neuvottelukunnat, Paikallis-JanetRääkkylään, Outokumpuun ja Joensuun Pyhäselkään ja Heinävedelle.

Pohjois-Karjalan kuntien yhdistysyhteistyöhön voit tutustua tarkemmin Jellin kuntakohtaisilla sivuilla.


YHDISTYSTEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖN MUODOT POHJOIS-KARJALASSA

Pohjois-Karjalan järjestökyselyssä (2016) kartoitettiin yhdistysten  ja kuntien välistä yhteistyötä. Kyselyn vastausten perusteella yhdistysten yhteistoiminta oman kunnan kanssa näyttää keskittyvän vahvasti perinteisiin yhteistyömuotoihin kuten järjestöavustuksiin, toimitiloihin ja tapahtumiin.

Noin 20 % yhdistyksistä oli tehnyt jonkin asteista yhteistyötä myös koulujen kanssa, kehittämishankkeissa, vaikuttamistoiminnassa ja tiedottamisessa.

 


Kokemuksia kunta-järjestö-yhteistyöstä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa on kehitetty erilaisia toimintamuotoja ja tapoja yhdistys-kunta yhteistyöhön. Tutustu näihin JAKEn tarina- Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehittämässä –raportissa.


Yhdistys- ja kuntakumppanuus kansanterveysyhdistyksillä Pohjois-Karjalassa 2015, julkaistu 1/2016

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää järjestökumppaneiden alue- ja paikallisyhdistyksiltä yhdistys- ja kuntakumppanuuden tilaa sekä yhdistysten halukkuutta tehdä yhdistysten välistä yhteistyötä ja kuntayhteistyötä.

Järjestökumppaneina Terveys-Jakessa ovat Yksi elämä-hankkeen kolme toteuttajaa: Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto. Lisäksi hankkeessa kumppaneita ovat Pohjois-Karjalan Martat, Hengitysliitto ja Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry.


Jake-hankkeen järjestökysely (2014)

Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen JAKE-Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke toteutti järjestökyselyn Pohjois-Karjalan alueella keväällä 2014. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa pohjoiskarjalaisten järjestöjen toiminnan nykytilaa, kehittämistarpeita ja yhteistyötä.


Muokattu viimeksi: 07.11.2019