YHDISTYKSET JA KUNNAT

Kunnissa yhdistykset tukevat monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla asukkaille  toimintaa, tekemistä ja yhdessäolon kokemuksia. Yhdistykset voivat tuoda kuntalaisten äänen päätöksentekoon ja antaa omaa osaamistaan ja kokemustaan yhteiseen kehittämistyöhön.

Yhdistykset ja kunnat järjestävät yhteistyössä monenlaista toimintaa, esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Monet kunnat tukevat yhdistysten toimintaa mm. erilaisin avustuksin ja tarjoaa tiloja yhdistysten käyttöön. Osassa kunnissa toimii myös nimetty järjestöyhteistyöhenkilö, joka mahdollistaa järjestöjen ja kunnan koordinoidumman yhteistyön.

Yhdistysten ja kunnan välisen yhteistoiminnan periaatteita on koottu Kontiolahdella ja Liperissä  JAKE-hankkeen koordinoimana järjestöyhteistyön ohjeeseen.

Yhdistykset ovat mukana monissa kunnan kokoamissa vaikuttamisryhmissä, esimerkiksi vanhusneuvostoissa ja vammaisneuvostoissa,  hyvinvointityöryhmissä ja erilaisissa osallisuus- tai kansalaistoimikunnissa. Pohjois-Karjalan kuntiin on perustettu paikalliset järjestöasiain neuvottelukunnat, Paikallis-JanetRääkkylään, Outokumpuun ja Joensuun Pyhäselkään.

Pohjois-Karjalan kuntien yhdistysyhteistyöhön voit tutustua tarkemmin Jellin kuntakohtaisilla sivuilla.


YHDISTYSTEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖN MUODOT POHJOIS-KARJALASSA

Pohjois-Karjalan järjestökyselyssä (2016) kartoitettiin yhdistysten  ja kuntien välistä yhteistyötä. Kyselyn vastausten perusteella yhdistysten yhteistoiminta oman kunnan kanssa näyttää keskittyvän vahvasti perinteisiin yhteistyömuotoihin kuten järjestöavustuksiin, toimitiloihin ja tapahtumiin.

Noin 20 % yhdistyksistä oli tehnyt jonkin asteista yhteistyötä myös koulujen kanssa, kehittämishankkeissa, vaikuttamistoiminnassa ja tiedottamisessa.

 

 

 

 


 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 12.10.2017