YHDISTYKSET, OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

 

Osallisuus on tunne tai kokemus, osallistuminen aktiivista toimintaa.  Järjestöt, yhdistykset ja paikallisyhteisöt luovat osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja ihmisille.

Järjestöjen organisoima harrastus-, virkistys-, vertais-, ja vapaaehtoistoiminta sekä järjestöjen ylläpitämät kohtaamispaikat ovat erityisen tärkeitä osallistumisen areenoita ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistajia.

Jelliin on koottu yhdistysten järjestämiä osallistumisen, tekemisen, toimimisen ja kohtaamisen mahdollisuuksia koko maakunnan alueelta kuntakohtaisesti, ikäkausittain ja teemoittain.

Yhdistykset järjestävät myös monenlaisia vaikuttamisen foorumeita ja tuovat niidenkin ihmisten äänen kuuluviin, joiden ääni jäisi usein muutoin kuulematta. Yhdistysten kautta koottu kokemustieto ja eri alojen yhdistysten asiantuntemus palvelujen kehittämisessä on erityisen tärkeää käynnissä olevassa  palvelurakenneuudistuksessa.

Jellin kuntakohtaisille sivuille on koottu erilaisia vaikuttamisryhmiä, joissa myös järjestöt ovat mukana. Pohjois-Karjassa toimii myös maakunnallinen Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE, joka kokoaa maakunnan järjestöjen ääntä yhteen ja toimii yhdistysten yhteisenä vaikuttamisryhmänä.Muokattu viimeksi: 29.06.2021