Ryhmätoiminta

 

Sekakättely

Tavoite: Tutustuminen, ryhmätyöskentelyn aloittaminen, avoimen ilmapiirin luominen

Kuvaus: Osallistujia pyydetään kättelemään ensin vierustoveria ja esittelemään samalla itsensä. Kun kättely on tehty etsitään kättä irrottamatta uusi käteltävä. Vasta kun uusi käsi on kädessä, voi irrottaa edellisen käden. Tilassa saa liikkua. Jatketaan jonkin aikaa samalla periaatteella. Lopuksi osallistujat istuvat sinne, minne sattuvat päätymään. Osallistujat voivat esittelyn sijaan kertoa jonkin muun asian esim. miksi ovat tulleet kurssille/leirille/seminaariin.


Yhteispiirustus

Tavoite: Kehittää ryhmän yhteistyökykyä ja turvallisuuden tunnetta

Kuvaus: Ryhmissä (4-6 hlöä) maalataan tai piirretään kuva, joka näyttää yhtenäiseltä kokonaisuudelta. Ryhmäläisille jaetaan iso paperi ja värit. Musiikki soi taustalla ja ryhmäläiset piirtävät hiljaisuudessa vuorotellen yhden viivan tai siveltimen vedon. Työ jatkuu niin kauan kuin joku ryhmäläisistä ehdottaa työn olevan valmis. Jos muut hyväksyvät tämän, ryhmäläiset allekirjoittavat työn. Lopuksi keskustellaan työstä ja sen tekemisestä.


Paperitorni

Tavoite: Ryhmäytyminen

Kuvaus: Osallistujat jaetaan ryhmiin. Kullekin ryhmälle annetaan 20 kpl paperiarkkeja. Ryhmillä on aikaa 15min. kasata paperiarkeista mahdollisimman korkea torni, joka täytyy tehdä paljaan lattian päälle niin ettei se nojaa mihinkään. Liiman, teipin ym. apuvälineiden käyttö ei ole sallittua. Ajan loputtua mitataan tornien korkeudet ja korkeimman tornin rakentanut ryhmä voittaa.

Lisätietoja: Töpinäksi! Nufon itsearviointi- ja menetelmäopas. Liisa Horelli ja Tiina Sotkasiira (toim.)


Miellekortit

Tavoite: Kortit/kuvat herättävät osallistujien ajatuksia ja virittävät keskustelua

Kuvaus: Miellekortit ovat kuvakortteja. Niiden avulla osanottajia voi pyytää kertomaan oman näkemyksensä jostain aiheesta tms. Kortteja voi tehdä itse erilaisista kuvista tai ostaa valmiina.

Lisätietoja: Osallisuuden menetelmien työkalupakki Kajaanin kaupungin nuorisotyöhön ja perusopetukseen.

____________________________________________________________

Photovoice-menetelmä

Tavoite: Yhteiskunnallisen päätöksenteon, arvojen, tukitoimien jne. kohteena olevien ihmisryhmien oman äänen kuulumisen vahvistaminen

Kuvaus: Menetelmä, jossa todellisuutta tallennetaan valokuvin ja niihin liittyvin tarinoin tietyn yksilön/ryhmän näkökulmasta. Photovoice on prosessi, jonka avulla ihmiset voivat tunnistaa kuuluvansa tiettyyn ryhmään, edustaa ryhmäänsä, lisätä ryhmän yhteisyyttä, voimistaa ryhmää, vaikuttaa yhteiskuntaan.

Lisätietoja: http://www.photovoice.org/


Ryhmätoimintaan sopivia tutustumisleikkejä:

http://www.kolumbus.fi/mm.salo/Leikit.htm

http://jiipeenetti.fi/tekemista/pelit-ja-leikit


Menetelmiä työskentelyyn ja ryhmätoimintaan
Jellin Välineitä järjestötyöhön -osioon on koottu menetelmäoppaita, joista löytyy runsaasti toiminnallisia ja osallistavia harjoituksia ja tehtäviä esimerkiksi ryhmätoimintoihin.

 Muokattu viimeksi: 07.11.2019