Menetelmäoppaat

 

Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi. Opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin
Riitta-Liisa Larjovuori, Sanna Nuutinen, Kirsi Heikkilä-Tammi ja Marja-Liisa Manka 2012.
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Asiakkaan äänellä. Menetelmäopas asiakaspalautteen keräämiseen sosiaalityössä. Hanna Pieviläinen, Anne Pyykkönen ja Tanja Saukkonen. oSallisuushanke Salli. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 2014. Oppaan liitteenä olevat Palautelomake ja tiedotepohja löytyvät oheisten linkkien kautta word-muodossa. Molempia voi vapaasti muokata omiin tarpeisiin.

Asiantuntijoilta ammattilaisille. Räpäten ryhmään. Koppi- ja ESTER-hankkeiden sekä espoolaisten nuorten kokoama opas ammattilaisille, jotka järjestävät ryhmätoimintaa nuorille. Opas sisältää vinkkejä, ohjeita ja kokemuksia nuorten ryhmien järjestämisestä ja ohjaamisesta. 2013.

Asiakaslähtöinen arviointi Bikva-malli
Stakesin Hyvät käytännöt Menetelmä-käsikirja. Koonnut Hanne Kathrine Krogstrup.

Avain osallisuuteen – Mentelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin, osa 1. Kuikka Anu (toim.), Brand Sari ja Holmi Markku. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2013. Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto ry (Valli).

Avain osallisuuteen – Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin, osa 2. Kuikka Anu (toim.), Brand Sari ja Holmi Markku. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2014. Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto ry (Valli).

Demokratia-Avain. Opettajille ja ohjaajille suunnattu opas demokratiakasvatukseen. Kuinka käsitellä vaikuttamista, osallisuutta, valtaa ja politiikkaa nuorten kanssa? Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n julkaisuja, 2011.

Elämysrata, arvojana, murreslogan. 100 + 1 kikkaa ja niksiä järjestöjen viestien esiintuomiseksi yleisötapahtumissa.
Mai Kivelä, Terhi Summa ja Kaisu Tuominen. Kepa. 2000

Jotos – polku osallisuuteen. Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja, joka on syntynyt Opetusministeriön rahoittaman ja Jyväskylän, Oulun ja Tampereen opetus -ja nuorisopalveluiden yhteisesti toteuttaman lasten ja nuorten osallisuuden edistämistä tukevan Jotos-koulutushankkeen (2007-2009) tuotoksena.

Kansalaisen vaikuttamisopas. Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Me Itse ry.

Kampa-mallivihko. Käytännön esimerkkejä kansalaisosallistumisesta ja yhteisöllisyydestä maaseudun hyvinvointipalveluissa
Vihkosessa esitellään joitakin ideoita monista käytännöistä, joissa kansalaiset osallistuvat ja vaikuttavat maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen.

Kuntalainen palvelujen kehittäjänä. Opas lähivaikuttamisesta.Tuula Jäppinen ja Sini Sallinen. Julkaisu on osa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta 2017 -ohjelman Uudistuva kunta -julkaisusarjaa. Helsinki, 8/2012.

Kuntalaiset keskiöön. Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon
Kuntaliitto.

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen
Petri Virtanen, Maria Suoheimo, Sara Lamminmäki, Päivi Ahonen ja Markku Suokas.
Tekesin katsaus 28/2011.

Minun elämäni. Mari Vehmanen ja Laura Vesa 2012. Kehitysvammaisten tukiliitto ry.

Muistot näkyviksi! Muistelumenetelmäkansio. Laura Karttunen ja Suvi Tahvanainen. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2011.

Nuoret palveluita arvioimassa – menetelmäopas nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskäytäntöjen kehittämiseen. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n julkaisuja. Kuntien peruspalveluiden arvioinnin kehittämishanke 2010, Helsinki.

Osallistavat menetelmät. Tuki- ja virikeaineisto. Kansan Sivistystyön Liitto.

Osallistavia menetelmiä ja rakenteita sosiaaliviraston työssä. – Opas sosiaaliviraston työntekijöille
Opaskirjaan on koottu Helsingin kaupungin sosiaalitoimessa kokeiltuja ja käytettyjä asiakas- tai asukasryhmiä sekä asiakkaita ja heidän läheisiään osallistavia menetelmiä.

Osallisuuden menetelmien työkalupakki Kajaanin kaupungin nuorisotyöhön ja perusopetukseen
Työkalupakkiin on kerätty monia lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistäviä osallisuuden menetelmiä sekä osallisuuden foorumeita, joita eri paikoissa on kokeiltu tai ne ovat käytössä sekä näistä sovellettuja versioita.

Työkirja asiakaspalauteprosessin itsearvioinnin tueksi
Käyttäjädemokratiaklubi. HELTECH Käpylän koulutusyksikkö 2008.

Vallakas – kuntalaisen vaikuttamisopas
Kuntaliiton toimittama kuntalaisille suunnattu osallistumisen käsikirja.

Voima virtaa. Menetelmämateriaali osallisuudesta tukioppilastoimintaan ja MLL:n nuorisotyöhön. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2008.

 

Menetelmiä työskentelyyn ja ryhmätoimintaan
Jellin Välineitä järjestötyöhön -osioon on koottu menetelmäoppaita, joista löytyy runsaasti toiminnallisia ja osallistavia harjoituksia ja tehtäviä esimerkiksi ryhmätoimintoihin.


Muokattu viimeksi: 04.12.2020