Järjestö – kunta -yhteistyö

 

Kumppanuusfoorumi

Tavoite: Toimijat eri sektoreilta (kunta, järjestöt) pohtivat ja arvioivat palveluiden tuottamiseen liittyvää yhteistyötä, työnjakoa, toimijoiden roolia ja tulevaisuuden tavoitteita.

Kuvaus: Käydään yhdessä läpi kulunutta toimintakautta, arvioidaan toimintaa ja suunnitellaan uutta toimintaa.

Lisätietoja: Kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuutta lisäävät menetelmät Espoon sosiaali- ja terveystoimessa.  – Miten toteutamme asiakas- ja asukaslähtöisyyttä palveluiden ja toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja parantamisessa. Kesäkuu 2010.


Järjestöfoorumi

Tavoite: Kaupungin työntekijöiden ja järjestöjen keskinäisen tiedonkulun ja toistensa toimialojen tuntemisen lisääminen

Kuvaus: Järjestöfoorumi suunnitellaan yhteistyössä kaupungin ja järjestöjen edustajien kanssa. Suunnitteluryhmä kutsuu koolle tietyn aihepiirin parissa toimivat tahot (vammaiset, vanhukset jne.). Järjestöfoorumin voi toteuttaa monin tavoin esim. keskustelutilaisuutena, seminaarina jne.
Muokattu viimeksi: 04.12.2020