Asiakasosallisuus

 

Ideakirja sosiaalityön kehittämiseen

Ideakirjaan on koottu esimerkkejä SOS II hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista ja menetelmistä sekä toteutetuista kokeiluista ja tapahtumista. Ideakirjan teemoja ovat asiakkaiden osallisuus, menetelmät, palveluiden kehittäminen ja näkyväksi tekeminen sekä viestintä.

 

Asiakkaan äänellä. Menetelmäopas asiakaspalautteen keräämiseen sosiaalityössä.

(Hanna Pieviläinen, Anne Pyykkönen ja Tanja Saukkonen 2014.)
oSallisuushanke Sallin kokemusten pohjalta koottu opas, josta löytyy asiakaspalautteen keräämiseen sopivia toiminnallisia menetelmiä sekä esimerkki asiakaspalautelomakkeesta. Oppaan liitteenä olevat Palautelomake ja tiedotepohja löytyvät oheisten linkkien kautta word-muodossa. Molempia voi vapaasti muokata omiin tarpeisiin.

 

Asiakaspalautteen kerääminen luovin menetelmin kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä

Tavoite: Tuottaa luovilla menetelmillä asiakkaiden kokemuksiin perustuvaa tietoa kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi. Tarkoitus on saada tietoa, joka on helppo ottaa kehittämistyön tueksi. Toiminnalliset menetelmät asiakaspalautteen keräämisessä voivat olla monelle asiakkaalle perinteistä lomakekyselyä helpompi tapa antaa palautetta.

Kuvaus: Asiakaspalautteen kerääminen toteutetaan kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä liittenä olevan Ohjausrungon mukaan. Palautteen keräämiseen tarvitaan rauhallinen tila ja 1-2 ohjaajaa (esim. opiskelijaharjoittelija,mielellään ei ryhmän vakituinen ohjaaja). Tarvitaan: CD-soitin, rauhallista musiikkia (kestoltaan n. 20 min.), kartonkia (A3), tusseja, liimaa, saksia, kyniä, paperia, kirjoitusalustoja, lehdestä leikattuja kuvia (n. 60 kpl.), erilaisia sarjakuvahahmojen kuvia + puhekuplia. Palautteen keräämiseen menee aikaa n. tunti, aikataulussa on hyvä olla joustonvaraa. Saadut palautteet koostetaan yhteen ja käsitellään henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

 

Kokemusasiantuntijuus

Tavoite: Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa, toteutuksessa ja seurannassa yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Kuvaus: Kokemusasiantuntijoilla on omia kokemuksia kehitettävien palveluiden käytöstä joko palveluita itse käyttävänä/käyttäneenä tai palveluiden käyttäjän omaisena/läheisenä. Kokemusasiantuntijalla oleva hiljainen tieto tarjoaa toisenlaisen näkökulman ammattilaisten näkökulman rinnalle.  Kokemusasiantuntijalta saatua tietoa käytetään palvelujen kehittämiseen niin, että ne vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Lisätietoja: Kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuutta lisäävät menetelmät Espoon sosiaali- ja terveystoimessa. – Miten toteutamme asiakas- ja asukaslähtöisyyttä palveluiden ja toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja parantamisessa. Kesäkuu 2010.

 

Asiakasraati/asiakasfoorumi

Tavoite: Asiakkaiden ja käyttäjien näkemysten kuuleminen ja huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa

Kuvaus: Menetelmä voi olla kertaluontoinen, määräaikainen tai pysyvä toimintatapa. Asiakasraati voi kokoontua esim. kerran kuussa. Asiakasfoorumi on yleensä kertaluontoinen työpaja.

Lisätietoja: Kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuutta lisäävät menetelmät Espoon sosiaali- ja terveystoimessa.  – Miten toteutamme asiakas- ja asukaslähtöisyyttä palveluiden ja toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja parantamisessa. Kesäkuu 2010.

 

Kuntalaiset keskiöön

Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Kuntaliitto 2014.

Sähköisessä oppaassa esitellään kuntalaisia osallistavia menetelmiä ja työkaluja palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

 

Löydät lisää asiakasosallisuutta edistäviä osallistavia menetelmiä täältä. Tiedot on koottu tulostettavaan taulukkoon pdf-muodossa.Muokattu viimeksi: 04.12.2020