OSALLISUUSMENETELMIÄ

 

Osallisuuden edistämisessä olennaista on ymmärrys osallisuuden luonteesta ja tahto tehdä asioita ihmisten kanssa vuoropuhelussa.

Osallisuuden edistämisessä voidaan hyödyntää monenlaisia  toiminnallisia menetelmiä ja toimintamalleja. Tälle sivulle on koottu eri tilanteisiin ja tarkoituksiin sopivia menetelmiä ja linkkejä menetelmäoppaisiin.

Asiakasosallisuus

Osallistavat arviointimenetelmät

Ryhmätoiminta

Tiedonhankinta ja toiminnan suunnittelu

Järjestö-kuntayhteistyö

Menetelmäoppaat

 

 

 Muokattu viimeksi: 14.09.2022