Linkkejä osallistumis- ja vaikuttamissivustoille

 

Osallistu!

www.kansalaisareena.fi
Kansalaisareena on sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa ja osallistumista sekä lisätä valtakunnallista vapaaehtoissektorin toimijoiden yhteistyötä. Yhdistyksen sivusto, Kansalaisareena.fi, on kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus.

www.osallistu.fi
Opintokeskusten yhteistyössä luomalta sivustolta löydät runsaasti tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta omalla paikkakunnallasi ja lähiympäristössäsi.

 

Vaikuta!

www.demokratia.fi
Löydä vaikuttamisen verkkopalvelut ja osallistu päätöksentekoon. Demokratia.fi on oikeusministeriön ylläpitämä ja tuottama verkkopalvelu.

www.kansalaisaloite.fi
Kansalaisaloite on Suomen kansalaisten suora vaikuttamiskeino. Suomen kansalaisilla on perustuslaissa turvattu oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa voit tehdä kansalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

www.kuntalaisaloite.fi
Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä aloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite.fi -sivustolla voi tehdä kuntalaisaloitteen palvelussa mukana oleville kunnille sekä seurata ja kannattaa muiden tekemiä aloitteita.

www.otakantaa.fi
Ota kantaa on sähköinen kansalaisfoorumi, jolla kansalaiset voivat kommentoida hallinnossa käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita, lainsäädäntöuudistuksia tai muita hallinnon ajankohtaisten toimenpiteiden valmisteluja.

www.kunnat.net
Kunnat.net on Suomen Kuntaliiton tarjoama verkkopalvelu ja kuntatiedon keskus internetissä. Sivustolle on koottu keskeiset kunta-alan tiedot ja palvelut. Sivusto palvelee kuntien ja kuntayhtymien ammattilaisia, johtoa ja luottamushenkilöitä sekä laajasti koko kuntayhteisöä.

www.valtikka.fi
Valtikka.fi on sivusto nuorelle, joka haluaa olla mukana maailman menossa ja vaikuttaa siihen. Sivuilta löytyy tietoa ja toimintaa, vinkkejä ja mielipiteitä.

www.kansalaisyhteiskunta.fi
Kansalaisyhteiskunta.fi -sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto toimii kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tiedotuskanavana ja antaa perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta. Sivustoa ylläpitää Sivistysliitto Kansalaisfoorumi.

https://mitaverkosto.wordpress.com
Mitä? -verkosto on uusi vaikuttamisen kanava 18–30-vuotiaille, globaalin kansalaisvastuun kysymyksistä kiinnostuneille nuorille aikuisille. Se on tapa siirtyä puheista tekoihin globaalin vastuun, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.Muokattu viimeksi: 01.06.2022