ASUKKAIDEN MARRASKUU JA ASUKKAIDEN HUHTIKUU

 

Asukkaiden marraskuu- ja Asukkaiden huhtikuu -tempauksilla houkuteltiin asukkaat mukaan palvelujen arvioimiseen ja kehittämiseen.

Siun Sote ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys keräsivät syystalven 2014 ja kevään 2015 yleisötilaisuuskiertueilla asukkaiden näkemyksiä siitä, millaiseksi he arvioivat nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut; mikä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa toimii ja mikä ei.

Asukkaiden palautetta kerättiin yleisötilaisuuksien lisäksi myös mm.  haastattelujen ja nettikyselyn avulla sekä jalkautumalla kohtaamispaikkoihin ja yleisiin tiloihin palautepostikorttien kanssa. Koko prosessi ja menetelmät löytyvät myös Kuntaliiton julkaisemasta Kuulethan sie minnuu -oppaasta.

Mitä sinä tarvitset

ASUKKAIDEN MARRASKUU

Yleisötilaisuudet. Asukkaiden kanssa keskusteltiin sote-palveluista yleisötilaisuuksissa, joita Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Pohjois-Karjalan sote-hanke järjestivät viidellä eri paikkakunnalla.

Jalkautuminen. Karelia ammattikorkeakoulun sosionomi ja terveydenhoitajaopiskelijat jalkautuvat mm. kohtaamispaikkoihin, kauppoihin, terveysasemille ja erilaisiin tapahtumiin keräämään asukkaita palautetta sotepalveluista. Palautetta kerättiin postikortilla.

”Lumipallomenetelmä”.  Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys tiedotti alueen järjestökenttää sähköpostitse Asukkaiden marraskuusta. Tiedotetta lähettiin noin 400 järjestölle. Järjestöjä haastettiin keräämään palautetta järjestöjen omilta toimintaryhmiltä postikortin avulla sekä järjestöjä pyydettiin välittämään tietoa asukkaiden marraskuusta omille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Nettikysely. Asukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta sotepalveluista myös nettikyselyn kautta Otakantaa.fi-palvelussa. Kysely oli väittämiin perustuva, ja väittämät oli rakennettu sote-alan ammattilaisten laatimien pullonkaulakuvausten perusteella.

Asukkaiden marraskuu Innokylässä

 

Asukkaiden marraskuu 2014

 

ASUKKAIDEN HUHTIKUU

Huhti-toukokuussa 2015 järjestettiin Asukkaiden huhtikuu yleisötilaisuuksien kierros. Kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa keskusteltiin aiemmin saadusta saadusta palautteesta ja Tavoitteena oli myös kuulla asukkaiden näkemyksiä siitä, miten he jatkossa haluaisivat olla mukana sote -palvelujen kehittämisessä. Tilaisuuksia järjestettiin kuudessa kunnassa eri seutukuntien alueella.

 

Asukkaiden huhtikuuMuokattu viimeksi: 07.11.2019