ASIAKASPALAUTEPÄIVÄ SOSIAALITOIMISTOSSA

Asiakaspalautepäivä on sosiaalitoimistossa järjestettävä teemapäivä, jolloin sosiaalitoimiston asiakkaat pääsevät antamaan palautetta sosiaalitoimiston palveluista erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi kyselylomakkeella tai toiminnallisilla menetelmillä.

Tempausluonteisesti toteutettavalla asiakaspalautepäivällä innostetaan asiakkaita antamaan palautetta sekä saadaan näkyvyyttä sille, että asiakkaiden kokemuksia halutaan kuulla.  Pohjois-Karjalassa asiaskaspalautepäiviä on toteutettu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen, kuntien sosiaalityön ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden välisenä yhteistyönä. Vinkkjeä asiakaspalautteen keräämiseen ja käytettyjä menetelmiä on koottu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen oSallisuushanke Sallin tuottamaan oppaaseen:  Asiakkaan äänellä. Menetelmäopas asiakaspalautteen keräämiseen sosiaalityössä.

 

Sosiaalitoimiston palveluiden kakku

 

ESIMERKKEJÄ ASIAKASPALAUTEPÄIVISTÄ

Vastaamalla vaikutat – sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivä 2013

Päivä toteutettiin yhteistyössä kuntien sosiaalityön, maahanmuuttajien palvelukeskus Sillan ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Päivän aikana asiakkailla oli mahdollisuus antaa palautetta ja kertoa kokemuksia sosiaalitoimistojen palveluista Joensuun, Kontiolahden ja Lehmon sosiaalitoimistoissa sekä maahanmuuttajien palvelukeskus Sillassa.

Palautetta kerättiin toiminnallisilla menetelmillä Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden toimesta. Lisäksi palautetta kerättiin lomakkeen avulla marraskuun ajan. Asiakkaiden palautteesta laaditun koosteen löydät täältä.

 

Vastaamalla vaikutat – sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivä 2012

Päivän aikana kerättiin asiakkaiden kokemuksia sosiaalityön palveluista Kontiolahdella, Joensuussa ja Lieksassa viidessä sosiaalitoimistossa sekä kahdessa kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä.

Kokemusten keräämisestä erilaisin laadullisin menetelmin vastasi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaryhmä. Kaikissa sosiaalitoimistoissa asiakkailla oli mahdollisuus antaa palautetta myös palautelomakkeella koko lokakuun ajan.  oSallisuushanke Salli vastasi asiakaspalautepäivän koordinoinnista. Kokeilua valmisteltiin yhdessä kuntien sosiaalityön, Pohjois-Karjalan aikuissosiaalityön verkoston, Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Kontiolahden sosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan ryhmäläisten kanssa.

Asiakaspalautepäivän yhteydessä käytetty palautelomake löytyy täältä.

 

Maahanmuuttajakuntalaisten kokemuksia kunnan palveluista – kohdennetut ryhmähaastattelut 2012

(Puhelin)tulkkauksella toteutettavalla ryhmähaastattelulla kerättiin palautetta kunnan palveluista maahanmuuttajakuntalaisilta, joiden suomenkielen taito ei riitä vielä palautteen antamiseen suomeksi tai asiakaspalautekyselyihin vastaamiseen. Toimintamallin tarkoitus on tuottaa tietoa kunnalle kunnassa asuvien maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten palvelukokemuksista ja palvelujen kehittämistarpeista.

Toimintamalli Innokylässä

Palautetta kunnan palveluista – Maahanmuuttajien ryhmähaastattelut Kontiolahdessa -raportti (Hanna Pieviläinen 2012)

Asiakaspalautteen kerääminen kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä
Sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivän (2012) kokemusten jälkeen Joensuun kuntouttavasta työtoiminnasta pyydettiin yhteistyötä asiakaspalautteen keräämiseen liittyen. Salli-hankkeen, Joensuun ja Kontiolahden aikuissosiaalityön ja Karelia AMK:n yhteistyönä toteutettiin toiminnallinen palautteen kerääminen kuntouttavan työtoiminnan ryhmiltä. Sallin ohjauksessa olleet sosionomiopiskelijat(2) suunnittelivat toiminnalliseen palautteen keräämiseen sopivan ohjausrungon, keräsivät palautetta ryhmissä sekä tekivät palautteesta koosteen kuntien käyttöön.

Toimintamalli Innokylässä

 

LISÄTIETOA ASIAKASPALAUTEPÄIVÄ -MENETELMÄSTÄ:

Asiakaspalautepäivä sosiaalitoimistossa InnokylässäMuokattu viimeksi: 07.11.2019