OSALLISUUS

Ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla on vahva yhteys heidän kokemaansa hyvinvointiin.  Ihmisten osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy edellyttävät yhteisöllisyyttä; osallisuus liittyy yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen, joka syntyy esimerkiksi työn, harrastusten, kansalaisjärjestötoiminnan tai muun vaikuttamisen kautta.

 

Tälle sivustolle on koottu osallisuuteen liittyvää materiaalia:

Yhdistykset, osallisuus ja vaikuttaminen

Mitä tekemistä järjestöillä on osallisuuden kanssa? Millaisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia järjestöt tarjoavat?

Osallisuusaineistoa

Osallisuuteen liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia ja opinnäytetöitä sekä teemaan liittyvien käsitteiden määritelmiä.

Osallisuusmenetelmiä

Kuvauksia erilaisiin tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin sopivista menetelmistä ja linkkejä menetelmäoppaisiin.

Asukasosallisuuden toimintamalleja Pohjois-Karjalassa

Kuvauksia maakunnassa kokeilluista tai käytössä olevista asukasosallisuuden toimintamalleista ja menetelmistä.

 


Muokattu viimeksi: 07.11.2019