Tutustu Järjestö 2.0 -blogisarjaan – järjestöjen vaikuttamistyötä eri puolilla Suomea

Järjestöt mukana muutoksessa – kolmivuotinen (2017-2020) hankekokonaisuus on yksi Suomi 100 -ohjelman kolmesta avustusohjelmasta.

Hankekokonaisuuteen kuuluu 17 maakunnallista ja 7 digitalisaatiota tukevaa hanketta. Maakunnalliset hankkeet käyvät vuoropuhelua alueensa maakunnan ja kuntien kanssa, tekevät järjestöjen työtä näkyväksi ja luovat yhteystyötä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellisesti. Digitalisaatiota tukevissa hankkeissa sen sijaan kehitetään kansalais- ja järjestötoimijoiden auttamistyötä.

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma vahvistaa järjestöjen yhteistyötä kuntien ja maakuntien kanssa, tukee muutokseen valmistautumista ja edistää kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia nykypäivän tietoyhteiskunnassa.

Tältä sivulta löydät teemoiteltuna vuoden 2020 aikana hankkeissa kirjoitettuja blogeja.  Osa blogeista on tuotettu hankekohtaisesti, osa yhdessä useamman hankkeen kesken.

Kunta-järjestöyhteistyö

Keski-Suomen Yhteistöjen Tuki ry: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt:
Elinvoimapajat järjestöpositiivisten kuntien ja kuntapositiivisten järjestöjen rakentajina 

Pohjois-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys ry: Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke: Pohjois-Pohjanmaan kunnat edelläkävijöitä järjestöyhteistyön koordinoinnissa.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke:
Järjestö-kuntayhteistyö tarvitsee tukea vahvistuakseen

Artteli-kumppanuusyhdistys ry/ Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä:
Järjestöagentti lujittaa kunnan ja yhdistysten yhteistyötä

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Ryhtiä kunnan järjestöyhteistyöhön käytäntöjä kirjaamalla

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: Järjestö 2.0 Pohjois- Karjala -hanke:
Järjestö-kuntayhteistyön uusi sivu

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry: Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke:
Järjestöt muutokseen -hankkeen syksy Lapissa: digiosallisuutta ja järjestöiltoja

 

Maakunnalliset järjestörakenteet

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt:
Maakunnalliset järjestöyhteistyön rakenteet, case Keski-Suomi

Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry: Sakke – Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishanke:
Maakunnallinen järjestörakenne Pohjois-Savossa – Järjestöneuvosto yhdistää, vaikuttaa ja näkyy.

ESTERY -Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry/ Järjestö 2.0. Etelä-Savo:
Järjestöt edistämässä osallisuutta Etelä-Savossa

Lapin sosiaali– ja terveysturvayhdistys ry: Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke:
Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta – maakunnan järjestöjen yhteinen ääni

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:
Järjestöstrategia ”Hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen” rakentuu yhteisestä unelmasta

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry: Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä -hanke:
Järjestöt ja sote-kuntayhtymäyhteistyö Kymenlaaksossa

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry: Yhteinen Päijät-Häme -hanke:
Monitoimijaiset verkostot yhteistoiminnan mahdollistajina

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:
Järjestömessut kohtaamispaikkana Mikkelissä ja infokioski Vinkkivarikko hyvinvoinnin tukena Pieksamäellä

Tiedolla johtaminen

Hämeen Setlementti ry: Meidän häme -hanke:
Miksi avata tiedon syvyyksiä vastaamalla kyselyihin?

Vaikuttamistyö

Kainuun sosiaaliturvayhdistys ry: JärjestöKainuu 2.0 – hanke:
Mitä on vaikuttamistyö ja mihin sitä tarvitaan?

MLL Kainuun piiri: JärjestöKainuu 2.0 –hanke: (linkki avautuu pdf.tiedostoon)
Järjestökainuu 2.0 -hankkeen koulutukset yhdistivät eri alojen yhdistystoimijoita ympäri Kainuuta

Hämeen Setlementti ry: Järjestö 2.0 -hanke:
Hyvinvointijohtaminen on yhteinen asia

JärjestöKainuu 2.0 – Hyvinvoinnin tukena -hanke: (Linkki avautuu pdf -tiedostoon)
Järjestökahvit  – onnistunutta oppilaitosyhteistyötä

Tulevaisuuden sote

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry: Sakke-hanke:
Sote-uudistuksen seuraavaa tuotantokautta valmisteltu Pohjois-Savossa

ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry: Järjestö 2.0 Etelä-Savo:
Yhdistystyöpajat sote-palveluiden kehittämisfoorumeina Itä-Savon alueella

Soteagentit: Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä -hanke:
Järjestöt osaksi soten palvelupolkuja

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry: Yhteinen Päijät-Häme -hanke:
Yhdistystoiminta osaksi kuntien hyvinvointikertomuksia

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry: Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke:
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistyötä – järjestöyhteistyön avuksi uusi hyte-käsikirja ja Toimeksi-verkkopalvelu

 

Digitalisaatio

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/Järjestö 2.0. Pohjois-Karjala -hanke:
Digiosallisuutta kehittämässä

Muut teemat

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Turun Kaupunkilähetys ry: JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi:
Sote-järjestöjen uusi normaali 

Hämeen Setlementti ry, Eshy ry: Meidän Häme -hanke ja Järjestö 2.0 Etelä-Savo:
Kumppanuutta koronan keskellä – järjestöt valmius- ja turvallisuussuunnittelussa

Pohjanmaan yhdistykset ry: Järjestö 2.0 Pohjanmaa
Ajatuksia yhdistysten toimintamahdollisuuksista jatkuvasti muuttuvassa ja epävarmassa tulevaisuudessa

Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla KOSTI ry ja Pohjanmaan yhdistykset ry. POHY: Järjestö 2.0: (Linkki avautuu pdf -tiedostoon)
Vertaansa vailla olevat digialustat ja yhteiskehittäminen järjestöjen tukena

 Muokattu viimeksi: 22.06.2022