Ryhdt tukiperheeksi lapselle

Suoritus ajankohta: 1.1.2022 - 31.12.2022 / Haku päättyy: 31.12.2022 / lastenhoito, tukihenkilötoiminta

Tukiperheenä tuet suoraan lasta ja hänen perhettään!

Tarvitsemme tukiperheitä erilaissa elämäntilanteissa eläville lapsille, joten tarvitsemme myös erityyppisiä tukiperheitä: lapsiperheitä, lapsettomien parien perheitä ja mummolan kaltaisia perheitä. Myös yksin asuva aikuinen voi toimia tukiperheenä. Osa lapsista tarvitsee paljon henkilökohtaista huomiota, osa kaipaa toisten lasten seuraa.

Tukiperheenä toimimisessa tärkeää on, että:

  • tukiperheen oma elämäntilanne on vakaa
  • perheenjäsenten keskinäiset suhteet ovat kunnossa
  • päätös toimia tukiperheenä on koko perheen yhteinen
  • tukiperheellä on halua sitoutua lapsen ja hänen perheensä tukemiseen vähintään vuoden ajaksi kerrallaan
  • yhteistyö tukiperheen ja lapsen vanhempien välillä on hyvä. Se edesauttaa onnistuneen ja kestävän tukiperhesuhteen muodostumista.

Tukiperhetoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Pelastakaa Lapset valmentaa jokaisen tukiperheeksi haluavan, valmennukseen kuuluu myös kotikäynti. Pelastakaa Lapset ottaa kaikille tukiperheessä käyville lapsille tapaturma- ja vahinkovastuuvakuutuksen.

Tukiperheille maksetaan lapsen hoidosta kulukorvausta, joka vaihtelee lapsen hoidettavuuden mukaan.
Vuonna 2022 kulukorvaus on 30 € euroa/päivä , korvaus kattaa lapsen ruoka- ja hygieniakulut.

Jos sinulla on aikaa, kykyä ja halua tutustua uuteen lapseen, tarjota hänelle turvallista ja lämmintä huolenpitoa, harkitse tukiperheeksi ryhtymistä!

Ryhdy tukiperheeksi: https://www.pelastakaalapset.fi/auta-lapsia/tule-vapaaehtoiseksi/ryhdy-tukiperheeksi/

Lue lisää: https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/tukiperheet/yleista-tukiperhetoiminnasta/

 

Lisätietoja:
Riikka Ohvanainen
riikka.ohvanainen@pelastakaalapset.fi
puh. 040 7641196

 

 

Osoitteet

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Yhteystiedot

Tukiperheet

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Arkipäivisin
  • Sovittavissa
  • Viikonloppuisin

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

vauvat ja taaperot (0-2 v.), leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Perheille