Pienryhmätoiminnan ohjaajia

Suoritus ajankohta: 1.1.2020 - 31.10.2023 / Haku päättyy: 31.10.2023 / kehittämis- ja projektitehtävät, ryhmän, kerhon tai leirin ohjaus / Joensuun Pelastakaa Lapset ry

MINÄ OLEN TÄRKEÄ! -pienryhmät ovat 9-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettuja maksuttomia pienryhmiä ja toiminta on STEA:n rahoittamaa. Kuhunkin pienryhmään kuuluu 3-5 lasta. Ryhmät on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi tai joilla on haasteita kaveruussuhteissa. Ryhmät pyritään kokoamaan jokaisen lapsen tarpeet ja tilanne huomioiden niin, että ryhmissä toimiminen on mielekästä ja turvallista kaikille lapsille.

Ystävyys- ja kaveruussuhteet ovat jokaiselle lapselle ja nuorelle tärkeitä ihmissuhteita emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Ystävyyssuhteiden puuttuminen tai niiden kokeminen huonoiksi voi aiheuttaa yksinäisyyttä. Yksinäisyyden vaikutukset ulottuvat niin lapsen koulunkäyntiin kuin vapaa-aikaankin.

Pienryhmien toiminta rakentuu kunkin pienryhmän lasten/nuorten omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa säännöllisesti koko kouluvuoden ajan ja ryhmissä on aina vähintään kaksi vapaaehtoista ohjaajaa. Ryhmien säännöllisellä kokoontumisella pyritään tukemaan ryhmäytymistä ja uusien kaveruussuhteiden solmimista ryhmäläisten kesken. Samat ryhmät voivat toimia useampiakin vuosia tarpeen vaatiessa.

Ohjaajat rekrytoidaan pääsääntöisesti sosiaali-, terveys-, ja opetusalan opiskelijoista ja muista tehtävään riittävillä pohjatiedoilla varustetuista aikuisista.

Hankkeessa on mahdollista myös tulla tekemään opintoihin liittyviä harjoitteluja, voimme myös toimia opinnäytetöiden tilaajana.

Koulutussivulta löydät ajankohtaisen tiedot tulevista vapaaehtoiskoulutuksista. Pienryhmäohjaajia koulutetaan mukaan toimintaa pääsääntöisesti elokuussa olevassa koulutuksessa.

Kysy lisää toiminnasta ja ilmoittaudu mukaan!

Heini Manner

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

p. 050 357 9778

heini.manner@pelastakaalapsetjoensuu.fi

 

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Kaupunginosa / Kylä
Joensuu, Joensuu (keskusta), Eno, Hammaslahti, Reijola, Rantakylä

Yhteystiedot

Hanna Fabritius
hanna.fabritius@pelastakaalapsetjoensuu.fi
0503579778
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Joensuun Pelastakaa Lapset ry

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Arki-iltaisin

Suorittamispaikan esteettömyys

  • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Asiasanat

Kaveritaidot, tunnetaidot, harrastekerhot, erityislapset, lapset ja nuoret

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Nuorille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

Vapaaehtoisen tulee esittää rikosrekisteriote lasten kanssa toimimisen osalta, sekä allekirjoittaa sitoumus lasten suojelemiseksi. Lisäksi edellytämme, että vapaaehtoinen osallistuu ohjaajakoulutukseemme ennen ryhmän ohjaamista.

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Kykyä ja osaamista ohjata ryhmää, sekä toimia lasten ja nuorten kanssa.

Tehtävään perehdytys

  • Koulutus/koulutukset

Koulutuksen kesto (tunnit): 4

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Todistus
  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat
  • Verkostoituminen

Vapaaehtoisen tuki

Vapaaehtoisille on tarjolla työnohjausta, sekä hankkeen työntekijöiden tuki toiminnan toteutukselle ja suunnittelulle. Lisäksi ohjaajille on tarjolla virkistystoimintaa ja  lisäkoulutusta oman kiinnostuksen mukaan.