Vapaaehtoistehtävät


Maahanmuuttajaäidit kokevat usein yksinäisyyttä, koska heiltä puuttuvat sosiaaliset tukiverkostot. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja kielenoppimista. Toimintaan etsitään vapaaehtoisia suomea puhuvia naisia ystäviksi maahan muuttaneille äideille. Vapaaehtoinen voi toimia myös ystävänä maahanmuuttajaperheelle, jolloin tavoitteena on tukea perheen Lue lisää…


Perhekummitoiminnan tarkoituksena on tukea lapsiperheiden vanhemmuutta ja arkea. Tukeminen on kuuntelemista, keskustelemista ja tavallisten arkisten asioiden yhdessä tekemistä kuten kaupassa käyntiä tai leikkipuistossa olemista. Tapaamiset sovitaan yhdessä ja toteutetaan suunnitelmallisesti. Kummisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus perheen ja perhekummin Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Muisti ry etsii vapaaehtoisiksi omista voimavaroistaan tietoisia, jalat maassa olevia ihmisiä. Vapaaehtoiset toimivat työntekijöiden kumppaneina. Omaismentori toimii ryhmänohjaajana kuvataidemetelmää käyttäen (Taiteesta tunteisiin –menetelmä) tehtävään annetaan koulutus omaismentoritoiminta on yhteistä Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset –FinFami ry:n kanssa Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan lähtökohtia: Vapaaehtoinen toimii Lue lisää…


  Kaveritoiminta on ammatillisesti ohjattua toimintaa 4–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kaveritaitojen tukemiseksi. Tavoitteena on olla tukena lapselle ja nuorelle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaveritoiminnan tarkoituksena on tuoda lapsen ja nuoren elämään mielekästä ja mukavaa tekemistä luotettavan aikuisen kanssa.  Usein kaveria tarvitsevat Lue lisää…


Tule mukaan vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja asenteisiin sekä lainsäädäntöön. Animalia ry toimii tiedottamalla ja kampanjoimalla. Animalia toimii vain laillisin keinoin. Alueosastotoiminnasta löytyy jokaiselle jotakin. Sinulla ei tarvitse olla koulutusta tai erityistaitoja osallistuaksesi toimintaamme. Tarvitsemme info- ja myyntipöydänpitäjiä, tapahtumien suunnittelijoita, askartelijoita, Lue lisää…


Vapaaehtoisena voit olla mukana ystävä- ja tukihenkilötoiminnassa: Omaishoitajan tukena oleminen, saattoapu sairaala- ja asiointimatkoilla, pienet kotiaskareet,” lähellä oleminen”, siis tukeminen ja muistaminen. Järjestämme toimintaa tukevaa koulutusta ja yhteyshenkilön, joka on mukana toiminnassa aina tarvittaessa. Sinäkin olet tervetullut meidän suureen joukkoomme, Lue lisää…


Ohjaajan kanssa yhteistyössä toimivat vapaaehtoiset ovat tärkeä apu osallistuessaan omien voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Vapaaehtoiset voivat olla mukana ulkoiluttamisessa, tapahtumissa ja retkillä avustajana, ystävänä/keskustelijana asukkaalle, ryhmätoiminnassa mm. yhteislaulut, taide- ja askartelutyöskentely. Jos vapaaehtoisella henkilöllä on jotain erityistaitoja, mm. laulu- ja Lue lisää…


Kiinnostaako lasten ja nuorten kanssa toimiminen? Yhdistyksemme järjestää joka kesä lasten leirin, jonne voit tulla ohjaajaksi ja aikuiseksi touhuamaan lasten kanssa.  Tänä kesänä leiri järjestetään kesäkuussa 15.-17.6.2018. Mikäli olet kiinnostunut kesäleiriohjaajan tehtävästä ota yhteyttä Hanna Fabritiukseen p. 050 357 9778. Sinut Lue lisää…


Vapaaehtoisena voit toimia kerhojen vetäjänä ja vertaisohjaajana: Kerhoja ovat: askartelu-, laulu-, liikunta-, näytelmä-, maalaus-, jooga-, musiikki-, runo-, tanhu-, tarina-, sekä kortintekokerho Kerhot kokoontuvat Kerhotalossa, Sairaalakatu 27 Järjestää ohjelmallisia tilaisuuksia oman yhdistyksen jäsenille, samoin kuin laitoksissa ja sairaaloissa esitetään virikkeellistä ohjelmaa, Lue lisää…


Lukirasteja järjestetään mm. peruskouluissa ja niissä tarkoituksena on johdattaa oppilaat tehokkaamman ja mielekkäämmän oppimisen tielle. Tavoitteena on, että jokainen oppilas löytäisi itselleen uusia oppimisen tapoja. Rasteilla harjoitellaan esimerkiksi lukutekniikkaa ja oppimista piirtämällä. Opettavaisia hetkiä riittää niin oppilaille kuin rastien vetäjillekin!