21 vapaaehtoistyön mahdollisuutta JoMonissa

Suoritus ajankohta: 1.1.2020 - 31.12.2022 / Haku päättyy: 31.12.2022 / hallinto- ja toimistotehtävät, kampanjat, vaikuttaminen, opetus ja koulutus, ryhmän, kerhon tai leirin avustaminen, ryhmän, kerhon tai leirin ohjaus, tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävät, tiedotus, viestintä, tietotekniset tehtävät, valmentaminen, verkkovaikuttaminen / JoMoni ry

JoMoni järjestää toimintaa, monet toiminnoista suoritetaan vapaaehtoisvoimin. Yhdistys tarjoaa seuraavia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia:

1. Puheenjohtaja

Puheenjohtaja edustaa JoMonia ulospäin, sekä huolehtii toimivasta työnjaosta hallituksen kesken. Puheenjohtaja mahdollistaa yhdistyksen toiminnan ja pitää yllä hyvää tekemisen fiilistä. Puheenjohtaja toimii myös virallisena työntekijöiden esihenkilönä. Puheenjohtajalta vaaditaan hyviä motivointi- ja innostamistaitoa sekä taitoa olla esillä.

2. Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa tehtävässään. Vapapuheenjohtaja edustaa myös JoMonia ulospäin ja vastaa tietyistä toiminnoista puheenjohtajan tukena sekä itsenäisesti. Mikäli puheenjohtajan paikka kiinnostaa, varapuheenjohtajana on hyvä harjoitella puheenjohtajan tehtävää.

3. Sihteeri

Sihteerin tärkein tehtävä on huolehtia, että JoMonin kokoukset tulee koolle kutsutuksi oikealla tavalla ja että kokouksissa päätetyt asiat tulee kirjatuksi pöytäkirjoihin.  Sihteeri on ajan tasalla kaikista JoMonin toiminnoista. Sihteeri tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa.

4.Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja huolehtii JoMonin taloudesta yhdessä taloustyöryhmän kanssa. Taloustyöryhmä kokoontuu neljännesvuosittain ja tarkastelee JoMonin taloutta. Taloudenhoitajan tehtävänä on myös maksaa ja tarkistaa JoMonin laskut ja tehdä kassavirtalaskelmaa.

5. Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtävänä on ylläpitää JoMonin sähköpostilistaa, Facebookia, Vkontaktia. Viestintävastaava laatii myös lehdistötiedotteita ja erilaisia mainoksia. Viestintävastaavan on tärkeää olla perillä kaikesta mitä JoMonissa tapahtuu.

6. Liikuntavastaava

Liikuntavastaava huolehtii JoMonin liikuntatoiminnoista. Tällä hetkellä JoMonissa harrastetaan jalkapalloa ja joogaa. Liikuntavastaavan tehtävänä on huolehtia liikuntaryhmien viestinnästä sekä etsiä uusia vapaaehtoisia ohjaamaan liikuntaa. Liikuntavastaava tekee yhteistyötä liikunnanohjaajien kanssa.

7. Vaikuttamistyöryhmä

Vaikuttamistyöryhmä pureutuu kokouksissaan ajankohtaisiin monikulttuurisuutta ja maahanmuuttoa käsitteleviin asioihin, keskustelee, vaikuttaa ja antaa lausuntoja. Vaikuttamistyöryhmään kaivataan ajankohtaisista asioista kiinnostuneita ihmisiä, joilla on synnynnäinen halu vaikuttaa asioihin.

8. Jäsenvastaava

Jäsenvastaava ylläpitää JoMonin jäsenrekisteriä ja toimittaa JoMonin jäsenkirjettä lähetettäväksi jäsenille. Jäsenvastaavan on hyvä olla tarkka ja taitaa Excelin käytön.

9. Kielikurssivastaava

JoMoni hakee koko ajan vapaaehtoisia kielten opettajia opettamaan joko suomea tai jotain muuta kieltä. Kesällä JoMoni järjestää kesäkielikursseja, joihin etenkin tarvitaan innokkaista kielenopettajia. Kielenopettajan ei tarvitse olla virallinen suomen kielenopettaja, riittää että on innostusta puhua ja opettaa kirjoittamaan.

10. Tapahtumavastaava

JoMoni järjestää vuosittain monia isompia ja pienempiä tapahtumia. Suurin tapahtuman on keväisin järjestettävä Uuden suomalaisuuden juhla, joka juhlistaa uutta suomalaisuutta. Pienempiä tapahtumia ovat esimerkiksi keskustelutilaisuudet. Tapahtumavastaavan tehtävänä on ideoida ja järjestää tapahtumia yhdessä kehittäjä-koordinaattorin kanssa sekä viestiä järjestelyn etenemisestä hallitukselle

11. Lukupiirin ohjaaja

JoMonissa toimii tällä hetkellä kolme eri kielistä lukupiiriä. Lukupiireissä luetaan lyhyt novelli ja keskustellaan siitä. Lukupiirin ohjaajan tehtävänä on etsiä luettavaa sekä vetää keskustelua lukupiirin aikana.

12. Käsityökurssin ohjaaja

JoMonissa on järjestetty erilaisia käsityökursseja. JoMoniin voi tulla opettamaan muille jotain käsityön tekniikkaa. Ohjaajan tehtävänä on toimia opettajana tunneilla sekä laatia mainos kursseista. JoMoni korvaa opettajalle materiaalikulut.

13. Ruuanlaittokurssien ohjaaja

Suosituksi JoMonin toimintamuodoksi ovat tulleet erilaiset kokkauskurssit. Ruuanlaittokurssien ohjaaja opettaa yhden illan mittaisilla kursseilla jonkun ruuanlaittoon liittyvän taidon ja jakaa reseptin osallistujille. Ohjaajaa laatii mainoksen ja suunnittelee kurssiohjelman. JoMoni korvaa opettajalle materiaalikulut.

14. Valokuvauskurssien ohjaaja

JoMonissa kokoontuu viikoittain JMPC -Joensuu Multicultural Photography Club. JMPC kaipaa uusia, valokuvauksesta kiinnostuneita ohjaajia nykyisten ohjaajien avuksi ja tueksi. JMPC toteuttaa erilaisia valokuvaukseen liittyviä projekteja eri yhteistyökumppanien kanssa sekä pitää näyttelyitä.

15. Tandemtoiminnan vastaava

Tandemtoiminnan vastaava tuo tandempareja yhteen JoMonin työntekijöiden kanssa. Tandemtoiminta on kielenoppimismuoto, jossa kaksi eri kieltä puhuvaa ihmistä opettaa toisilleen äidinkieltä. JoMonin tehtävänä on saattaa parit yhteen sekä tukea pareja kielen oppimisessa. Tamdemtoiminnan vastaavan tehtävä sopii kielistä ja uusin ihmisiin tutustumisesta pitävällä henkilölle.

16. Keskusteluryhmien vetäjä

JoMoni tekee tiivistä yhteistyötä Suomen pakolaisavun kasvokkain toiminnan kanssa. Kasvokkain toiminta järjestää vertaistukiryhmätoimintaa myös Joensuun alueella. JoMonin kautta voi hakeutua ohjaajaksi keskusteluryhmiin. Keskusteluryhmässä puhutaan esimerkiksi Suomessa asumisesta.  Keskusteluryhmissä on aina omankielinen ohjaaja sekä suomalainen ohjaaja. JoMonilla on tällä hetkellä venäjänkielisille naisille suunnattu vertaistukiryhmä.

17. ATK -opettaja

JoMoni järjestää atk -kursseja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Atk-opettaja opettaa perus atk taitoja muille. JoMonin atk -kursseja on järjestetty suomen lisäksi myös venäjäksi ja englanniksi.

18. Kouluvierailija

JoMoni tekee yhteistyötä Meille saa tulla -kampanjan kanssa. Kampanja järjestää rasisminvastaisia kouluvierailuja. JoMoni etsii vierailijoita kouluille. Kampanjan lisäksi JoMoni tekee myös itse kouluvierailuita esittellen JoMonin toimintaa joko suomalaisille oppilaille tai vaikka maahan muuttaneille suomen kielen kursseilla.

19. Artikkelien kirjoittaja

JoMonin ihmiset kirjoittavat artikkeleita julkaistavaksi esimerkiksi Karjalaisessa. Artikkelien kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin monikulttuurisuusaiheisiin. Kirjoittamalla voi vaikuttaa.

20. Liikunnanohjaaja

JoMoni etsii vapaaehtoisia liikunnanohjaajia ohjaamaan JoMonin liikuntaryhmiä. Etenkin tanssin opettajia tarvitaan. Liikunnanohjaajat tekevät tiivistä työtä liikuntavastaavan kanssa.

21. Tule kertomaan ideasi ja suunnitellaan siitä yhdessä toimintaa.

Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Rantakatu 23, Joensuu, Suomi

Osoitteet

  • Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

    Rantakatu 23, Joensuu, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Karjala

Kunta
Joensuu

Yhteystiedot

Tiia Liuski
jomoni.koordinaattori@gmail.com
044 7577 682
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Facebook, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Arki-iltaisin
  • Arkipäivisin
  • Sovittavissa
  • Viikonloppuisin

Asiasanat

monikulttuurisuus

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

kaikenikäiset

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

kaikenikäiset

Tehtävä soveltuu

Heikosti suomea osaaville, Miehille, Naisille, Nuorille