Vapaaehtoistehtävät


Haluatko olla mukana toivottamassa uusia ihmisiä tervetulleeksi Joensuuhun? Etsimme vapaaehtoisia, jotka auttavat kiintiöpakolaisia kotiutumaan uuteen kotikaupunkiinsa. Joensuulaiset kansalaisjärjestöt ja kaupunki tekevät yhteistyötä maahanmuuttajien yhteisöllisen ohjaamisen järjestämiseksi. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry etsii nyt vapaaehtoisia  uusien kiintiöpakolaisten kotoutumisen tukemiseksi. Tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminnan Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Muisti ry etsii vapaaehtoisiksi omista voimavaroistaan tietoisia, jalat maassa olevia ihmisiä. Vapaaehtoiset toimivat työntekijöiden kumppaneina. Taiteesta tunteisiin -ohjaaja toimii ryhmänohjaajana kuvataidemetelmää käyttäen (Taiteesta tunteisiin –menetelmä) tehtävään annetaan koulutus toiminta on yhteistä Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset –FinFami ry:n kanssa Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan lähtökohtia: Lue lisää…


  Perhekummitoiminnan tarkoituksena on tukea lapsiperheiden vanhemmuutta ja arkea. Tukeminen on kuuntelemista, keskustelemista ja tavallisten arkisten asioiden yhdessä tekemistä kuten kaupassa käyntiä tai leikkipuistossa olemista. Tapaamiset sovitaan yhdessä ja toteutetaan suunnitelmallisesti. Kummisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus perheen ja Lue lisää…


Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista, kielen oppimista ja tunnetta siitä, että he ovat osa suomalaista yhteiskuntaa. Ystävät tapaavat toisiaan mahdollisimman arkisissa ja luontevissa ympäristöissä joko lasten kanssa tai ilman. Aikaa voi viettää esimerkiksi jommankumman kotona tai ulkoilemassa Lue lisää…


Kaveritoiminta on ammatillisesti ohjattua toimintaa 4–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kaveritaitojen tukemiseksi. Tavoitteena on olla tukena lapselle ja nuorelle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaveritoiminnan tarkoituksena on tuoda lapsen ja nuoren elämään mielekästä ja mukavaa tekemistä luotettavan aikuisen kanssa.  Usein kaveria tarvitsevat ja Lue lisää…


Joen Severi ry on vapaaehtoistoimintaan perustuva sitoutumaton senioreiden tietotekniikkayhdistys, jossa erityisesti vertaistuen kautta autetaan pohjoiskarjalaisia ikäihmisiä tietotekniikkaan liittyvissä ongelmissa ja opastetaan perustaidoissa. Vertaistuen avulla autetaan ohjausryhmissä ja -paikoissa niitä ikäihmisiä, joille kurssimuotoinen opiskelu ei sovi tai aloituskynnys on muuten liian Lue lisää…


Arjen kuuntelu- ja keskustelukumppaniksi omaishoitajille arjenkumppani toimii autettavan ehdoilla ja on ennen kaikkea omaishoitajan vierellä kulkija ja henkinen tuki arjenkumppani ei toimi omaishoitajan sijaisena eikä korvaa ammattilaisen tekemää työtä Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa mutta tarjoamme koulutusta, tukea ja virkistystä säännöllisesti. Lue lisää…


Tule mukaan tekemään antoisaa vapaaehtoistyötä lasten ja heidän perheittensä parissa! Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea erilaisissa elämäntilanteissa eläviä lapsiperheitä vapaaehtoisvoimin. Tukihenkilö tapaa omaa nimikkoperhettään keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilö voi esimerkiksi toimia lapsen / lasten harrastuskaverina, auttaa Lue lisää…


Joensuun ev.lut. seurakunnissa on tarjolla vapaaehtoistehtäviä Sinua kaivataan lähimmäiseksi vanhukselle, lapsiperheelle, yksinäiselle tai maahanmuuttajalle, vaatemyyjäksi kirpputorille, arkunkantajaksi, kirkkokahvien keittäjäksi, messuavustajaksi, musiikkitoimintaan, päivystäjäksi palvelevaan puhelimeen ja moniin muihin tehtäviin omien toiveidesi ja voimavarojesi mukaan. Perehdytys tapahtuu tehtävän vaatimalla tavalla. Vapaaehtoisille järjestetään Lue lisää…


Tule vapaaehtoiseksi SenioriTalon hanketoimintaan esimerkiksi: ystävätoimintaan keskustelukaveriksi kerhotoimintaan ohjaajaksi Vapaaehtoisille järjestetään tarvittaessa koulutusta riippuen tehtävästä, sosiaaliset taidot ovat tärkeät.


Yhteensä: 38