VAMMAISNEUVOSTOT

Joensuun kaupungin vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston tehtävä on toimia sairaiden ja vammaisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi yhteistyössä kaupungin virkamiesten ja päätöksentekijöiden kanssa Joensuun kaupungin alueella.

Keski-Karjalan seudullinen vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston tehtävänä on valvoa ja kehittää eri vammaisryhmien etuja ja palveluja Keski-Karjalassa ja valtakunnallisesti, yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa. Vammaisneuvosto antaa tietoa ja saattaa tiedoksi eri vammaisryhmien erityisongelmia ja tarpeita.

Lieksan kaupungin vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto on eri tavoin vammaisten ihmisten asiantuntijatyöryhmä ja yhteistyöfoorumi vammaisille ja kaupungin virkamiestahoille sekä päättäjille. Lieksassa on toiminut 1980 -luvulta lähtien kunnallinen vammaisneuvosto.

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvosto toimii Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.Muokattu viimeksi: 11.09.2017