VALTIMON VANHUS-  JA VAMMAISNEUVOSTO

Valtimon vanhus- ja vammaisneuvosto otetaan mukaan vanhuspalvelulaissa tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja palvelutarpeen ja resurssien riittävyyden arviointiin. Lisäksi sille annetaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palveluiden kannalta.

 

 Muokattu viimeksi: 13.02.2020