HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN NEUVOTTELUKUNTA

 

Valtimolla on toiminut kesäkuun alusta 2017 alkaen hyvinvoinnin ja osallisuuden neuvottelukunta.  Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa:

  • tehdä esityksiä kunnanhallitukselle ensisijaisesti kulttuuri, liikunta, nuorisoja vapaa-aikatoimen palvelujen kehittämisestä
  • osallisuuden lisääminen kunnan, kuntalaisten ja yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
  • tilaisuuksien järjestäminen yhdessä yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi
  • kutsua tarvittaessa kokouksiinsa asiantuntijoita
  • asettaa tarvittaessa työryhmän valmistelemaan asioita neuvottelukunnalle.

 Muokattu viimeksi: 22.06.2022