VAIKUTTAMISRYHMÄT VALTIMOLLA

Kunnan toiminta perustuu asukkaiden osallisuuteen. Kunnassa päätösvaltaa käyttää ensisijaisesti vaaleilla valittu valtuusto. Valtuusto on jakanut julkisen vallankäytön toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.  Lisäksi kunnassa toimii useita asukkaiden ja järjestöjen vaikuttamisryhmiä, esimerkiksi neuvostoja ja neuvottelukuntia.

Vaikuttamisryhmiä ovat esimerkiksi nuorisovaltuustot, vanhusneuvostot ja vammaisneuvostot. Kunnassa voi olla myös erillinen kansalaistoimikunta tai osallisuustoimikunta, jonka kautta asukkaat ja yhdistykset pääsevät vaikuttamaan kunnan asioihin. Joissakin kunnissa yhdistyksillä on oma paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, paikallis-Jane.

Tälle sivustolle on koottu Valtimon kunnassa toimivat vaikuttamisryhmät:

 Muokattu viimeksi: 08.11.2019